ผู้ถือบัตรคนจน อย่าลืม วันนี้เงินค่าน้ำ ค่าไฟ เข้าบัตร ไปกดกันได้เลย

บัตรคนจน

สำหรับผู้ถือบัตรคนจน วันนี้เงินเข้าแล้วอย่าลืมไปเช็ค หลายๆคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่ารัฐบาลได้ช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วย นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบ ขยายความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 ต่อเนื่อง 3 มาตรการ คือ มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ให้กับผู้มีสิทธิที่ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้กับผู้มีสิทธิที่ใช้น้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และ มาตรการชดเชยเงินจากภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ผู้มีสิทธิ์ที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิกับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาคไว้แล้ว จะได้รับความช่วยเหลือต่อเนื่องทันที ไม่ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิใหม่ ตามเงื่อนไขเดิมคือ ผู้มีสิทธิจะต้องชำระเงินค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาไปก่อน ตามใบแจ้งหนี้ประจำเดือนที่เรียกเก็บจากการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา ของเดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 (เป็นระยะเวลา 12 เดือน) ทั้งนี้กรมบัญชีกลางจะประมวลผลข้อมูลการใช้สิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา โดยให้ครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ต่อเดือน และจะโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ตามจำนวนที่ผู้มีสิทธิ์ได้ชำระไว้ตามจริง ในเดือนถัดไปหลังจากผู้มีสิทธิ์ได้ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ โดยจะจ่ายทุก ๆ วันที่ 18 ของเดือน เช่นเดิม และสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ ยังสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพิ่มเติมได้ โดยผู้ใช้ไฟฟ้า/น้ำประปาที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเขตกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี ลงทะเบียนรับสิทธิ์ กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) www.mea.or.th การประปานครหลวง (กปน.) www.mwa.co.th ต่างจังหวัดลงทะเบียนรับสิทธิกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) www.pea.co.th สำนักงานกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) www.pwa.co.th…

Read More

ผู้มีรายได้น้อยเตรียมตัว ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ 1แสนต่อคน ต่อครอบครัว

บัตรคนจน

ในส่วนของผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(หรือบัตรคน)จนรอบใหม่ คงกำลังรอฟังข่าวกันอย่างใจจดใจจ่อกันอยู่อย่างแน่นอน เกมส์ใหม่ คนไม่จนจริงๆฟังดูแล้วจะเข้าใจ รอบนี้รัฐบาลเอาจริง จนไม่จริงเตรียมใจแน่นอน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 30 ก.ย.62 เตรียมตัวได้เลย บัตรรุ่นใหม่ดีกว่าเดิม เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ทั่วประเทศ ช่วงปลายปี 62 หรือไม่เกินต้นปี 63 เตรียมงบไว้แล้ว ไม่มีขาดตอนแน่นอน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รื้อเกณฑ์ใหม่ แสนบาทต่อคนต่อครอบครัว เปิดลงทะเบียนใหม่ ตุลาคม 62 เป็นต้นไป ลงทะเบียนรอบใหม่ ลงทะเบียนรอบใหม่ รอฟังเกณฑ์ใหม่แต่ดีกว่าเดิมแน่นอน เกณฑ์รอบใหม่บัตรคนจน มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี มีเงินฝากธนาคารไม่เกิน 1 แสนบาท มีอสังหาริมทรัพย์ มีที่บ้านพร้อมที่ดินไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางวา กรณีที่เป็นเจ้าของที่ดินที่ใช้เพื่อการเกษตรต้องไม่เกิน 10 ไร่ และหากมีที่ดินที่ไม่ได้ทำการเกษตรต้องไม่เกิน 1 ไร่ หากท่านใดยังไม่เข้าใจก็ฟังจากคลิปด่านล่างนี้ได้เลยจะได้เข้าใจถูกต้อง คลิป ขอบคุณ ข่าว 3TV

Read More

เฮอีก เช็คเงินพิเศษ ที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับในเดือน ตุลาคม 2562

บัตรคนจน

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดี สำหรับใครที่ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือนตุลาคมนี้สำหรับท่านที่ไม่ทราบว่าต้องไปใช้สิทธิรูดซื้อสินค้าได้วันไหน และรายการใดที่รัฐยังช่วยเหลืออยู่ วันนี้เราได้นำปฏิทินวันเงินเข้ามาให้ทุกคนได้มาเช็กกัน สำหรับปฏิทินการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 รูดซื้อสินค้า 200-300 บาท วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เงินผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 200 บาท วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เงินค่าเช่าบ้าน 400 บาท วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เงินผู้สูงอายุ 50-100 บาท วันที่ 18 ตุลาคม 2562 คืนค่าน้ำ ค่าไฟ ไม่เกิน 230 บาท นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม อนุมัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นมาตรการเพิ่มเติมต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว ประกอบด้วย ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เดือนละ 230 บาทต่อครัวเรือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 ระยะเวลา 11 เดือน ช่วยเหลือค่าน้ำประปา เดือนละ 100 บาทต่อครัวเรือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 ระยะเวลา 11 เดือน คืนภาษี VAT ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5% โดยรัฐจะเก็บภาษี VAT จากผู้มีรายได้น้อยเพียง 2% ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 กันยายน…

Read More

ผู้สูงอายุ เตรียมเพิ่มเบี้ย คนชรา เป็นเดือนละ 3,000 บาท

เบี้ยบำนาญ

ในสังคมไทย คนชราส่วนมากไม่มีหลักประกันรายได้ เป็นบำนาญเลี้ยงชีพที่เพียงพอ ขณะเดียวกันก็มีระบบบำนาญที่เหลื่อมล้ำกัน ระหว่างข้าราชการ ลูกจ้าง และคนทั่วไป รัฐจึงจัดสรรงบประมาณในการจัดบำนาญให้ข้าราชการ ส่วนภาคเอกชน นายจ้าง รัฐสนับสนุนระบบประกันสังคม ที่มีบำนาญในจำนวนไม่สูงมากนัก แต่ในส่วนของประชาชน รัฐผลักภาระให้เป็นการออมด้วยตนเองโดยสนับสนุนเพียงเล็กน้อย และเมื่อรับเป็นบำนาญก็จะเป็นจำนวนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายนิมิตร์ เทียนอุดม ตัวแทนเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ยื่นหนังสือ ต่อ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน และพรรคร่วมรัฐบาล ร้องขอให้ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลสนับสนุน พระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติ ซึ่งมีหลักการให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับเงินบำนาญจำนวน 3,000 บาท/เดือน แทนการรับเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเปลี่ยนจากเบี้ยยังชีพ เป็นเบี้ยบํานาญ เพื่อให้เกิดความเสมอภาค จึงจัดสรรงบประมาณประเทศใหม่ จัดเก็บภาษีที่มีเดิม ให้มีประสิทธิภาพ พิจารณาการลดหย่อนภาษีใหม่ โดยเฉพาะ ภาษีจากการค้าการลงทุน ปรับลดงบที่ไม่จำเป็นลง และเปลี่ยนเงินสงเคราะห์ต่างๆมาพัฒนาระบบสวัสดิการทั่วหน้า โดยพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้มีการระดมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิ์ เสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ เข้าชื่อกันรวมกว่า 10,000 รายชื่อแล้ว เพื่อผลักดันระบบบำนาญแห่งชาติให้เป็นจริง โดยหวังให้ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล พิจารณาสนับสนุนกฎหมายที่มาจากเจตนารมณ์ของประชาชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกพรรคการเมือง จะดำเนินการและมีแนวทางที่ร่วมผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้เป็นจริง แม้ว่าปัจจุบันจะมีระบบสวัสดิการเชิงบังคับ เช่น พ.ร.บ.ประกันสังคม ที่บังคับให้ลูกจ้างต้องร่วมจ่ายเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด หรือ สวัสดิการข้าราชการที่รัฐสนับสนุนจ่ายให้ 100% แต่กลับครอบคลุมเพียง 10-15 ล้านคน เท่านั้น ในขณะที่คนไทยอีกกว่า 50 ล้านคน ไม่มีหลักประกันด้านสวัสดิการใดๆ ทางเครือข่ายจึงได้รวมตัวกันขับเคลื่อน ผลักดันนโยบายการจัดรัฐสวัสดิการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 5 ปี และเห็นว่า มีความจำเป็นต้องเร่งผลักดันร่างดังกล่าว เพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 10 ถึง 11 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณที่มาจาก thairath

Read More

ผู้ถือบัตรคนจนรีบเช็คด่วน รายการที่จะสิ้น ในเดือน กันยายน 2562 และรายการที่ใชัได้จนถึง ธันวาคม 2562

บัตรคนจน

สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ บางคนอาจจะกังวลใจจากข่าวที่บัตรคนจนจะสิ้นสุดโครงการในเดือนก.ย.62 ที่กำลังจะถึงนี้ วันนี้เราก็จะนำข่าวสารมาฝากเพื่อนๆเพื่อที่จะได้ทราบว่าโครงการไหนสิ้นสุดและโครงการไหนที่จะยังมีต่อ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รูดซื้อสินค้า กดเงินสด และโครงการที่จะสิ้นสุดในเดือน ก.ย.62มีดังต่อไปนี้ ภาพจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเงินอุดหนุนบุตร ภาพจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเงินอุดหนุนบุตร สำหรับการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ยังไม่มีประกาศจากทางรัฐบาลอย่างไรแล้วก็ต้องรอติดตามข่าวกันอีกที ขอบคุณ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเงินอุดหนุนบุตร

Read More

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับโบนัสเพิ่ม เดือนกันยายนอีกรอบ

บัตรคนจน

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า “กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในเดือนสิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2562” ได้แก่ -มาตรการพยุงการบริโภคสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ -มาตรการเพิ่มเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ -มาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จำนวนทั้งสิ้น 19 ล้านรายการ จำนวนเงินกว่า 9,000 ล้านบาท พบว่าในช่วงวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2562 มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถอนเงิน จากตู้ ATM จำนวน 9.5 ล้านครั้ง จำนวนเงินกว่า 5 พันล้านบาท (เฉลี่ย 500-600 บาทต่อครั้ง) ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เงินในตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ในบางพื้นที่ธนบัตรใบละ 100 บาท และ 500 บาท ไม่เพียงพอต่อความต้องการ สำหรับการจ่ายเงิน มาตรการข้างต้นในเดือนกันยายน 2562 ได้เตรียมการไว้พร้อมแล้ว และกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงิน ดังนี้ มาตรการ วันที่เงินเข้ากระเป๋าเงิน e-Money 1.มาตรการพยุงการบริโภคฯ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 31 33 37 38 และ 39 เงินเข้าวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 32 34 35 และ 36 เงินเข้าวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 1…

Read More

ดูชัดๆปฏิทิน วันโอนเงินด่วนพิเศษ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รัฐแจกเงิน

เช็คดูด่วนจะได้ตรวจสอบได้ถูกต้องเงินเข้าไหม โดยเฟซบุ๊กเพจ “กรมประชาสัมพันธ์ 4.0” ได้มีการโพสต์แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับปฏิทิน วันโอนเงินด่วนพิเศษของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ส.ค.- ก.ย. ประจำปี 2562 ดังนี้ 1.ได้ทุกคน โอนเงินวันที่ 21-23 ส.ค. (ตามหมายเลขบัตรประชาชน) จำนวน 500 บาท โอนเงินวันที่ 6-8 ก.ย. (ตามหมายเลขบัตรประชาชน) จำนวน 500 บาท 2.ได้เฉพาะผู้สูงอายุ โอนเงินวันที่ 24 ส.ค. จำนวน 500 บาท โอนเงินวันที่ 9 ก.ย. จำนวน 500 บาท 3.ได้เฉพาะคนที่ผ่านเกณฑ์โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด โอนเงินวันที่ 24 ส.ค. จำนวน 300 บาท โอนเงินวันที่ 9 ก.ย. จำนวน 300 บาท “เงินทั้งหมดนี้เป็นเงินด่วนพิเศษต่างหาก ไม่รวมกับวงเงินประจำในบัตรที่ได้ทุกเดือนอยู่แล้ว และเงินทั้งหมดจะสะสมอยู่ในบัตร ไปกดย้อนหลังเมื่อไรก็ได้ ไม่มีการเรียกเงินคืน” โพสต์ ขอบคุณ กรมประชาสัมพันธ์ 4.0

Read More

เงินเข้าแล้ว “ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เช็คสิทธิ์แล้วรีบไปกดเลยได้เยอะมาก

บัตรคนจน

ถือว่าเป็นข่าวดี สำหรับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนจะได้รับเงินวันไหนกันบ้าง และวันนี้วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ได้เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ คนละ 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 10 เดือน (เดือนนธ.ค. 61-ก.ย.62) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เอาเป็นว่าเราไปเช็กปฏิทินในแต่ละวันของเดือนนี้กันเลยดีกว่าจ้า วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เพิ่มเบี้ยคนพิการ ได้คนละ 200 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 5 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ย. 62) ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวผู้พิการถูกต้อง ราว 16 ล้านคน วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ คนละ 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 10 เดือน (เดือนนธ.ค. 61-ก.ย.62) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด วันที่ 21 กรกฎาคม…

Read More

ผู้ถือบัตร ‘สวัสดิการแห่งรัฐ’ เงินเข้าพรุ่งนี้ ได้ค่าอะไรบ้าง อย่าลืมไปเช็ค

บัตรคนจน

มีข่าวดีมาบอก ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คกันหรือยังเอ่ย เช็ควันรับเงิน บัตรคนจน ประจำ มิถุนายน โอน 8 รายการ ค่าเช่าบ้าน ค่าหมอ นำ้ไฟ จะมีรายการไหนบ้างไปดูกันเลย เริ่มแจกวันที่ 1 มิ.ย 62ได้เท่าไร เพิ่มวงเงินสำหรับซื้อสินค้า ในร้านธงฟ้าประชารัฐเป็น 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ค.-มิ.ย.) ใครได้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน ขอบคุณ ไทยรัฐ

Read More

เตรียมเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ 2562 สำหรับคนไม่เคยรับสิทธิ์

บัตรสวัสดิการ

โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผู้ที่มีรายได้น้อยในปี 2561 และได้รับสิทธิประโยชน์กันไปเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เงินซื้อสินค้าอุปโภค คนละ 500 บาท ไปจนถึงค่าน้ำค่าไฟต่อเดือน ทำให้มีประชาชนอีกหลายคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำให้มีการรอเพื่อเปิดลงทะเบียนใหม่อีกรอบ โดยเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ทางประชารัฐ บัตรคนจนได้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนรอบปี 2562 ว่า “เตรียมตัวลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังมีรัฐบาลใหม่62 ให้คนที่ยังไม่เคยมีบัตรประชารัฐ ส่วนคนที่มีบัตรแล้วไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม” ส่วนรายละเอียดและการกำหนดการ สถานที่และวันเวลาในการลงทะเบียนรอบใหม่รัฐบาลยังไม่ได้กำหนด เป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆ ยังไม่ชัดเจน แต่เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมตัวกันก่อนประมาณช่วงปลานเดือนมิถุนายน 2562 ไม่เกินต้นเดือนกรกฎาคม 2562 จะเปิดลงทะเบียน ขอบคุณข้อมูล Pracharath4.0

Read More