ธกส.เตรียมปล่อยกู้ให้ เ ก ษ ต ร ก ร ซื้อ ‘โดรนบังคับ’ ในการทำการเกษตร

ธกส ปล่อยกู้

เป็นที่วิจารณ์กันอย่างมากในโลกออนไลน์ เกี่ยวกับ การปล่อยกู้ให้เกษตรกร ซื้อ โดรน เพื่อทำการเกษตร ในแง่ของแนวคิดเป็นเรื่องที่ดี แต่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่า เป็นการเอื้อนายทุน หรือเกษตรกรหลายใหญ่ หรือไหม่ เพราะราคาไม่ใช่ถูก ๆ ตกลำละ 500,000 บาทโดยประมาณ ในส่วนความคิดเห็นของแอดมินเอง แอดเองเป็นลูกชาวนา ปัญหาหลัก ๆ ของเกษตรกรที่แอดคลุกคลีกับการทำนา ทำไร่ ทำเกษตร รุ่นพ่อรุ่นแม่ ปัญหานั่นคือ การชลประทาน หรือน้ำในการทำเกษตร นั่นเอง แต่ก็อย่างว่าแหละ อันไหนที่เป็นประโยชน์หรือพัฒนาการทำการเกษตรในบ้านเรา ก็ต้องลองกันหน่อย เบื้องต้นธ.ก.ส. เองตั้งงบในการปล่อยกู้ไว้ที่ 15,000 ล้านบาท นายอภิรมย์สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. ) เปิดเผยว่าในปี 2562 นั้น ธ . ก. ส. ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการธนาคาร คุณสมบัติการผลิตให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจำนวนมากรวม 15,000 ล้านบาท เบื้องต้นคาดการณ์ว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ้ทดแทนแรงงานในการพ่นยาฆ่าแมลงหว่านเมล็ดพันธุ์ลดต้นทุนการผลิต การจัดซื้อสินเชื่อเพื่อการกุศลครั้งต่อไป 3% สำหรับกลุ่มสหกรณ์และ 5% สำหรับเกษตรกรรายย่อยโดยธนาคาร กันเพราะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสูงกว่า 60 ปีจำนวน 30 ล้านบาท โดยเกษตรกรยืนยันว่าการใช้โดรนช่วยลดต้นทุนการผลิตได้จริงเพราะการใช้โดรนสามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยและลดเวลาในการหว่านเมล็ดพืชได้รวมถึงค่าจ้างใช้แรงงานคนที่ตกไร่ละ 500 บาท สำหรับ แ ผ น ก า ร ดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2562 (1 เม.ย. 62 – 31 มี.ค. 63) ตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อใหม่ 7.7 แสนล้านบาทคิดเป็นยอดคงค้างที่เพิ่มขึ้น 9.5 หมื่นล้านบาทเพื่อเป็นเงินทุนใน ทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน 3 กลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 13,000…

Read More