กรุงศรีออโต้ พักชำระค่างวด นานสูงสุด 6 เดือน พร้อมลดค่างวดลง ร่วมฝ่าวิกฤตcovid19

กรงศรี

มีรายงานว่า นางกฤติยา ศรีสนิท ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชนกล่าวว่า กรุงศรี ออโต้ ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ทุกประเภทที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 มาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยให้พักชำระหนี้ได้สูงสุด 6 เดือน และปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวดลง สำหรับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม โดยสามารถแจ้งความประสงค์ ตามเงื่อนไขที่กรุงศรี ออโต้ กำหนด ได้ทันที ทั้งนี้ ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการรับเรื่องเพื่อพิจารณาไปแล้วกว่า 166000 ราย ล่าสุด จากมาตรการของรัฐบาล ที่ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ต้องชะลอลงไปด้วย กรุงศรี ออโต้ จึงได้ขยายความช่วยเหลือลูกค้า ที่สอดคล้องกับมาตรการช่วยเหลือ ด้านสินเชื่อจากธนาคารแห่งประเทศไทย ครอบคลุมลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอื่น ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่อง โดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบตามสภาพการณ์ และความจำเป็นเป็นรายกรณีต่อไป นางกฤติยา กล่าวเสริม นอกจากนี้ กรุงศรี ออโต้ ยังได้เตรียมความพร้อม ด้านระบบให้รองรับการช่วยเหลือลูกค้าอย่างทันท่วงที ทั้งในส่วนของKrungsri Auto Call Center ซึ่งได้เพิ่มคู่สายโทรศัพท์ เพิ่มเจ้าหน้าที่ เกือบ 100 คน และปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใน ให้สั้น กระชับ และยืดหยุ่นมากที่สุด เพื่อสามารถ ให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงในส่วนของสาขากรุงศรี ออโต้ ทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ ให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ลูกค้าทุกรายทันที ลูกค้ากรุงศรี ออโต้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่ Krungsri Auto Call Center 02740 7400 กด 3…

Read More

ธกส.เตรียมปล่อยกู้ให้ เ ก ษ ต ร ก ร ซื้อ ‘โดรนบังคับ’ ในการทำการเกษตร

ธกส ปล่อยกู้

เป็นที่วิจารณ์กันอย่างมากในโลกออนไลน์ เกี่ยวกับ การปล่อยกู้ให้เกษตรกร ซื้อ โดรน เพื่อทำการเกษตร ในแง่ของแนวคิดเป็นเรื่องที่ดี แต่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่า เป็นการเอื้อนายทุน หรือเกษตรกรหลายใหญ่ หรือไหม่ เพราะราคาไม่ใช่ถูก ๆ ตกลำละ 500,000 บาทโดยประมาณ ในส่วนความคิดเห็นของแอดมินเอง แอดเองเป็นลูกชาวนา ปัญหาหลัก ๆ ของเกษตรกรที่แอดคลุกคลีกับการทำนา ทำไร่ ทำเกษตร รุ่นพ่อรุ่นแม่ ปัญหานั่นคือ การชลประทาน หรือน้ำในการทำเกษตร นั่นเอง แต่ก็อย่างว่าแหละ อันไหนที่เป็นประโยชน์หรือพัฒนาการทำการเกษตรในบ้านเรา ก็ต้องลองกันหน่อย เบื้องต้นธ.ก.ส. เองตั้งงบในการปล่อยกู้ไว้ที่ 15,000 ล้านบาท นายอภิรมย์สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. ) เปิดเผยว่าในปี 2562 นั้น ธ . ก. ส. ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการธนาคาร คุณสมบัติการผลิตให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจำนวนมากรวม 15,000 ล้านบาท เบื้องต้นคาดการณ์ว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ้ทดแทนแรงงานในการพ่นยาฆ่าแมลงหว่านเมล็ดพันธุ์ลดต้นทุนการผลิต การจัดซื้อสินเชื่อเพื่อการกุศลครั้งต่อไป 3% สำหรับกลุ่มสหกรณ์และ 5% สำหรับเกษตรกรรายย่อยโดยธนาคาร กันเพราะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสูงกว่า 60 ปีจำนวน 30 ล้านบาท โดยเกษตรกรยืนยันว่าการใช้โดรนช่วยลดต้นทุนการผลิตได้จริงเพราะการใช้โดรนสามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยและลดเวลาในการหว่านเมล็ดพืชได้รวมถึงค่าจ้างใช้แรงงานคนที่ตกไร่ละ 500 บาท สำหรับ แ ผ น ก า ร ดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2562 (1 เม.ย. 62 – 31 มี.ค. 63) ตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อใหม่ 7.7 แสนล้านบาทคิดเป็นยอดคงค้างที่เพิ่มขึ้น 9.5 หมื่นล้านบาทเพื่อเป็นเงินทุนใน ทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน 3 กลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 13,000…

Read More