‘ธนาธร’ ขอบคุณชาวเชียงใหม่ ยกใจให้ ‘อนาคตใหม่’ ชนะเลือกตั้ง มอบของขวัญวันเกิดพรรค

‘ธนาธร’ ขอบคุณชาวเชียงใหม่ เวลา 11.45 น. วันที่ 27 พฤษภาคม ที่ทำการพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค แถลง ถึงผลการ เลือกตั้ง เขต 8 จ.เชียงใหม่ โดย ธนาธร ได้กล่าวว่า.. ผ ลการเลื อกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ ส่งผลให้คุณ ศรีนวล บุญลือ ส.ส.อนาคตใหม่ เชียงใหม่ เขต 8 มีคะแนนดิบในการเลือกตั้ง ครั้งนี้ เป็ นอั นดับ 1 ของประเทศ คือ 75,896 คะแนน ชนะ คนของอนาคตใหม่ อีกคนคือ คุณเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.อนาคตใหม่ จ.แพร่ เขต 1 ที่ทำได้ 72,016 คะแนน สำห รับ ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ อนาคตใหม่ ขอขอบคุณชาวเชียงใหม่ เขต 8 ทุกคน ที่ลงคะแนน ให้เรา รวมทั้งประชาชนทั่วประเทศที่ให้การสนับสนุนด้วยการส่งเสียง ไปกระตุ้นชาวเชียงใหม่ ต นเคยฝ ากพี่น้อง 4 อำเภอ ไว้ว่า วันที่ 27 พ.ค. คือวันเกิดของพรรค ชัยชนะ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จึงเป็นเสมือน ของขวัญของอนาคตใหม่ ผ ลกา รเลือ กตั้ง ได้แสดงให้เห็นว่า พี่น้องประชาชนไทย อยู่ในภาวะโก รธ เ…

Read More

ประชาธิปัตย์ ไม่ทน ฟ้อง กกต. ปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ

กกต.

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายราเมศ รัตนเชวง รักษาการกรรมการบริหาร พรรคแถลงกรณีคณะกรรมการ การเลือกตั้ง (กกต.) คำนวณให้พรรคเล็ก ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ ว่า พ ร ร ค น้อมรับ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 ไม่ขัด รัฐธรรมนูญ มาตรา 91 ซึ่งสาระสำคัญ มีเพียงเท่านี้ แต่วิธีคำนวณ ของ กกต.เป็นประเด็นใหญ่ เพราะพรรคเล็กเหล่านั้น ไม่ได้มีคะแนนถึงเกณฑ์ส.ส.พึงมี ซึ่งขัดแย้งกับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ามาตรา 91 และมาตรา 128 คำนวณไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ความถูกต้อง เจตนารมณ์มาตรา 91 และมาตรา 128 ตรงกันคือส.ส.บัญชีรายชื่อต้องสะท้อนเสียงของประชาชน โดยจำนวนเสียงของประชาชนกำหนดจำนวนส.ส.พึงจะมี ดังนั้น พ ร ร ค ก า ร เมืองใดมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ส.ส.พึงมี ไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรส.ส.บัญชีรายชื่อ นายราเมศ กล่าว “จากการคิดคำนวณของ กกต.ครั้งนี้ คะแนนไม่ได้ตกน้ำ แต่ตกทะเลเป็นล้านคะแนน นี่คือสิ่งที่ต้องยอมรับว่ารับฟังไม่ได้โดยสิ้นเชิง ในส่วนของประชาธิปัตย์สูญเสียกว่าสองแสนคะแนน และพรรคการเมืองอื่นอีกรวมเป็นหลักล้านคะแนน ไม่ทราบว่าการคำนวณแบบนี้ประโยชน์จะเกิดขึ้นกับใครหรือพรรคใด แต่ที่แน่ๆ คือประชาชนเสียคะแนนของเขาทันที ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมาย “ นายราเมศ กล่าวว่า กกต.เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อปฏิบัติหน้าที่มิชอบ บุคคลที่ได้รับผลกระทบย่อมมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ ในส่วนของพรรคผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 20-22 คือผู้เสียหายโดยตรง เราจึงต้องใช้กระบวนการต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อเรียกร้องความ ยุ ติ ธ ร…

Read More