เคาะแล้ว 24 ก.ย.นี้ เป็นวันมหิดล หยุดยาวไปเลย 3 วัน

เคาะแล้ว 24 ก.ย.นี้ เป็นวันมหิดล หยุดยาวไปเลย 3 วัน

โค้งสุดท้ายของปี รัฐบาลปรับมาตรการผ่อนคลายให้เริ่มเดินทางออกนอกพื้นที่ได้แล้ว มาตรวจสอบวันหยุดราชการประจำเดือนกันยายน พบว่าได้วันหยุดพิเศษเพิ่มอีก 1 วัน เป็นวันมหิดล ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 24 กันยายน รัฐบาลประกาศเป็นมติ ครม. ให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษปี 64 เดือนกันยายนจึงมีวันหยุดยาวต่อเนื่องกัน 3 วัน

24 กันยายน 2564 ซึ่งตรงกับ วันมหิดล เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ จึงมีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน คือ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน วันเสาร์ที่ 25 กันยายน และ วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์อยู่แล้ว

ส่วนเดือนตุลาคมมีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วันเช่นกัน เนื่องในวันชดเชยวันปิยมหาราช

ส่วนใครที่จะทำธุรกรรมกับธนาคาร ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าสาขาไหนเปิดให้บริการบ้าง เพราะธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศให้วันมหิดล ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดพิเศษของธนาคาร