รีบเช็คสิทธิ์ เราชนะ รอบสุดท้าย

รีบเช็คสิทธิ์ เราชนะ รอบสุดท้าย

ความคืบหน้าโครงการ เราชนะ กรณีประชาชนในกลุ่มผู้มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง และกลุ่มที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้พึงประเมิน ให้ยื่นแบบภาษีปี 2563 ทางออนไลน์ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ทบทวนสิทธิ แต่ไม่เกินวันที่ 8 มี.ค. 2564 ประกาศผล 19 มี.ค. 2564 เงินเข้าแอพฯ เป๋าตัง 25 มี.ค. 2564

เราชนะ

ขั้นตอนการทบทวนสิทธิ เราชนะ

 1. เข้าไปที่ www.เราชนะ.com
 2. เลือกเมนู ทบทวนสิทธิ (ปุ่มสีเหลือง)
 3. กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • ชื่อ นามสกุล
 • วัน เดือน ปี เกิด
 1. หลังจากกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้กดที่เมนู ทบทวนสิทธิ
 2. รอตรวจสอบสิทธิ เราชนะ ว่าผ่านการ ทบทวนสิทธิเราชนะ หรือไม่ ผ่าน www.เราชนะ.com โดยผู้ที่ขอทบทวนสิทธิรอบ 2 ครั้งนี้สามารถดูผลได้ตั้งแต่ 2 วันที่ 19 มี.ค. 64

เราชนะ

วิธี เช็กสิทธิเราชนะ

ทบทวนสิทธิแล้ว ต้อง เช็กสิทธิเราชนะ หรือ ตรวจสอบสิทธิเราชนะ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
 2. เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ
 3. กรอกข้อมูล เช็กสิทธิเราชนะ ดังนี้
 • หมายเลขบัตรประชาชน
 • ชื่อและนามสกุลภาษาไทย
 • วันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)
 1. คลิก ตรวจสอบสถานะ

หาก ได้รับสิทธิเราชนะ ระบบจะแจ้งว่า ท่านได้รับสิทธิเราชนะ และปรากฏตารางวันที่ และจำนวนเงินที่จะโอนให้ในแต่ละรอบ

หาก ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ ระบบจะแจ้งว่า ท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ พร้อมเหตุผลที่ทำให้ไม่ได้รับสิทธิ ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละกรณี

อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่ยังไม่ได้สิทธิ เราชนะ สามารถยื่นทบทวนสิทธิกันได้เลยจ้า