รีบลงทะเบียนด่วน กลุ่มต้องการความช่วยเหลือพิเศษ จ่ายเงินงวดแรก 4000 ผ่านบัตรประชาชน

รีบลงทะเบียนด่วน กลุ่มต้องการความช่วยเหลือพิเศษ จ่ายเงินงวดแรก 4000 ผ่านบัตรประชาชน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า กระทรวงการคลัง เปิดเผยรายละเอียดการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ (โครงการฯ) สำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ได้ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเอง หรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ได้ เป็นต้น

โดยประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) หรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียน

เบื้องต้นประชาชนกลุ่มดังกล่าว ต้องนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โครงการฯ โดยต้องพิสูจน์ และยืนยันตัวตนโดยการเสียบบัตรประจำตัวประชาชน (Dip Chip) ผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture หรือ EDC) พร้อมกำหนดรหัส (PIN Code) ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด

ทั้งนี้ ประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับอนุมัติวงเงินสิทธิ์จะได้รับวงเงินสิทธิ์สนับสนุนเป็นรายสัปดาห์ รวม 7,000 บาท โดยการแบ่งจ่ายเป็นงวด โดยสามารถใช้จ่ายวงเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

สำหรับไทม์ไลน์ของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เป็นดังนี้

เปิดรับลงทะเบียน วันที่ 15 ก.พ. 2564 ผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด

วันที่ 25 ก.พ. 2564 ปิดรับลงทะเบียน

วันที่ 5 มี.ค. 2564 รับเงินงวดแรก 4,000 บาท

โดยผู้ที่ได้รับเงินแล้ว สามารถนำไปใช้ซื้อสินค้า หรือชำระค่าบริการจากร้านค้าในโครงการธงฟ้า, ร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง และผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยวงเงินที่ได้รับสามารถสะสมได้ ไม่จำเป็นต้องใช้หมดทุกครั้ง แต่จะสามารถใช้จ่ายทั้งหมดได้ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค. 2564