สาวราชบุรี ไม่เก็บตัวรอผล วนเวียน 4 จว.

สาวราชบุรี ไม่เก็บตัวรอผล วนเวียน 4 จว.

จากกรณี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รอง ผวจ.ราชบุรี และ แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี แถลงสถานการณ์ CV19 ระลอกใหม่ พบผู้ติดเพิ่มอีก 1 ราย รวมมีผู้ติดสะสมแล้ว 11 ราย ผู้เป็นหญิง อายุ 44 ปี ชาว ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี ทำงานอยู่ในบริษัทแปรรูปอาหาร จ.สมุทรสาคร แผนกเดียวกันกับรายที่ 10 มีผู้สัมสูงถึง 11 ราย เป็นบุคคลร่วมบ้าน 7 ราย ทีมสอบสวนได้กักตัวและตรวจผู้ใกล้ชิดแล้ว อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน โดย แพทย์หญิงปาจรีย์ เปิดเผยไทม์ไลน์ดังนี้

ไทม์ไลน์

ไทม์ไลน์สาวราชบุรี ไม่เก็บตัวระหว่างรอผลตรวจ วนเวียนเที่ยว 4 จังหวัด

ไม่รับผิดชอบต่อสังคม

อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจ หรือคิดว่าตัวเองอยู่ในพื่นที่เ สี่ ยง ต้องเข้ารับการตรวจเพื่อเป็นกระลดการแพร่กระจาย และรับผิดชอบต่อสังคม

ขอบคุณ เดลินิวส์