ศบศ.เห็นชอบ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ่ายสูงสุด 12,500 ต่อคน

147
ศบศ.เห็นชอบ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ่ายสูงสุด 12,500 ต่อคน

วันที่ 4 ธันวาคม 63 ในเพจเฟสบุ๊ค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ผู้สูงอายุ 55 ปี ขึ้นไป เที่ยววันธรรมดา รัฐช่วยจ่าย 5,000 บาท/คน

ศบศ.เห็นชอบ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ 55 ปีขึ้นไป เดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยว โดยมีโปรแกรมท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 3 วัน 2 คืน เฉพาะวันธรรมดา (เข้าพักในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี) เเละแพ็คเกจท่องเที่ยวต้องมีราคาไม่น้อยกว่า 12,500 บาท/คน

ซึ่งรัฐฯจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านบริษัทนำเที่ยวในลักษณะร่วมจ่ายคนละ 5,000 บาท ส่วนบริษัทนำเที่ยวที่จะเข้าร่วมโครงการ จะต้องจดทะเบียนดำเนินธุรกิจ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 63 และสามารถรับนักท่องเที่ยวผ่านโครงการนี้ได้ไม่เกิน 3,000 ราย โดยโครงการมีระยะเวลาการดำเนินการ 3 เดือน ทั้งนี้ เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา

เตรียมนำเสนอ ครม.

อย่างไรก็ตาม หากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์