เงื่อนไขคนละครึ่ง เฟส 2 ได้เพิ่มเป็น 4,500

วันที่ 2 ธันวาคม 63 ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ ศบศ. จะมีการประชุมในเวลา 14:00 น. โดยมีวาระสำคัญคือการขยายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ที่ปรับปรุง เงื่อนไขรายละเอียด เข้าหารือในที่ประชุม ศบศ.ก่อนนำเสนอ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมจะมีการหารือในเรื่อง การให้สิทธิกับประชาชนผู้ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 2 เพิ่มเติมและการขยายโครงการให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนใน เฟส 1 ไว้ โดยจะมีแนวทางที่จะหารือกันในประเด็นของจำนวนวงเงิน ที่อาจจะขยายเป็น 4,500 บาท ให้กับผู้ลงทะเบียนใหม่เเละผู้ลงทะเบียนเดิม แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับสิทธิลงทะเบียนเฟสแรกต้องใช้วงเงิน 3,000 บาทให้หมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 63 โดยในวันนี้ เวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธานการประชุม ศบศ. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาและต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อันได้แก่ ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2,บัตรสวัสติการแห่งรัฐบัตรคนจน,เราเที่ยวด้วยกัน และ ช้อปดีมีคืน

วันที่ 2 ธันวาคม 63 ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ ศบศ. จะมีการประชุมในเวลา 14:00 น. โดยมีวาระสำคัญคือการขยายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ที่ปรับปรุง เงื่อนไขรายละเอียด เข้าหารือในที่ประชุม ศบศ.ก่อนนำเสนอ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมจะมีการหารือในเรื่อง การให้สิทธิกับประชาชนผู้ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 2 เพิ่มเติมและการขยายโครงการให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนใน เฟส 1 ไว้ โดยจะมีแนวทางที่จะหารือกันในประเด็นของจำนวนวงเงิน ที่อาจจะขยายเป็น 4,500 บาท ให้กับผู้ลงทะเบียนใหม่เเละผู้ลงทะเบียนเดิม แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับสิทธิลงทะเบียนเฟสแรกต้องใช้วงเงิน 3,000 บาทให้หมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 63

โดยในวันนี้ เวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธานการประชุม ศบศ. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาและต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อันได้แก่ ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2,บัตรสวัสติการแห่งรัฐบัตรคนจน,เราเที่ยวด้วยกัน และ ช้อปดีมีคืน