ขั้นตอน การสมัคร “คลินิกแก้หนี้”

แก้หนี้

สำหรับโครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM เป็นการผ่อนหนี้ที่ช่วยให้ทุกคนสามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามกำลังทรัพย์ ชำระหนี้กันได้แบบสบายใจ หนี้หลักหมื่นผ่อนเพียงหลักร้อย หนี้หลักแสนผ่อนเพียงหลักพัน รวมหนี้ทุกที่ ผ่อนจ่ายที่เดียว ตัวอย่างเช่น หนี้ 10000 บาท ผ่อนแค่ 120 บาท/เดือน, หนี้ 100000 บาท ผ่อนแค่ 1200 บาท/เดือน เท่านั้น ขึ้นอยู่กับหนี้เงินต้นที่ติดตัวมาของแต่ละคน

ใครเข้าโครงการได้บ้าง?

ส่วนคุณสมบัติของคนที่จะเข้าโครงการก็ธรรมดา เรียกว่า ใครๆ ก็เข้าได้ ไม่มากมาย มีแค่ 4 ข้อ

1 เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี

2 เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ

3 เป็นหนี้ NPL ก่อน 1 ก.ค. 63 (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือนมิถุนายน 63 ต้องมีสถานะค้างชำระ 91-120 วัน)

4 หนี้รวมไม่เกิน 2,000,000 บาท

5 ผ่อนขั้นต่ำอยู่ หนี้นอกระบบ ,หนี้บ้าน ,หนี้รถ ,หนี้กยศ. ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร

2)เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร โดยลูกค้าสามารถขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ที่ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร / เคาน์เตอร์ธนาคาร / ATM / Mobile App / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย / Internet Banking

พนักงานประจำ

-สลิปเงินเดือน 6 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน+รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน อาชีพอิสระ

-รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

-เอกสารการแสดงการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อได้รับการยืนยันจากสถาบัน ให้เข้าร่วมโครงการ จนท.โครงการฯจะติดต่อนัดหมาย เพื่อให้เข้ามาลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้

สมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ ได้หลายช่องทาง ดังนี้

1)ผ่านทางเว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com

2)ผ่านทางไลน์@ ID: debtclinicbysam

3)ติดต่อที่ สำนักงานโครงการ เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

4)ติดต่อที่ สาขาของ SAM 4 สาขา

  • สาขาสุราษฎร์ธานี: 213/17 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • สาขาขอนแก่น: 381/46-47 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  • สาขาพิษณุโลก: 5/16-17 หมู่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • สาขาเชียงใหม่: 109/4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง (ท.ล.11) กม.98.7 เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ใครที่สนใจเข้าร่วมโครงการ คลินิกแก้หนี้ สามารถดูวิธีการสมัครข้างต้นได้เลยครับ

ขอบคุณ คลินิกแก้หนี้ by SAM