เตือนแล้วนะ วิธีเซ็นรับรองบัตรประชาชนให้ปลอดภัย

บัตรประชาชน

เชื่อว่าหลายๆคนยังไม่รู้ วิธีเซ็นรับรองสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัย ต้องทำกันอย่างไร วันนี้ทีมงานได้รวบรวมข้อมูลมาฝาก โดยเพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า วิธีเซ็นรับรองสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัย

สำหรับช่วงเวลานี้ข้อมูลบนบัตรประชาชนถูกนำมาใช้รับสิทธิต่างๆ หรือการส่งข้อมูลเพื่อทำธุรกรรมออนไลน์หลากหลายรูปแบบหลากหลายช่องทาง ดังนั้น เราจึงควรพึงระมัดระวัง และรอบคอบให้มากขึ้น ด้วย 5 วิธีดังนี้

1 ถ่ายหน้าบัตรประชาชนเพียงด้านเดียว และไม่ถ่ายหลังบัตร

2 ขีด 2 เส้น ทับสำเนาบัตรประชาชน แต่ห้ามขีดทับใบหน้า

3 ระหว่างเส้นให้เขียนว่า ใช้เพื่อ…(เรื่องที่ทำ)…เท่านั้น พร้อมเขียนสัญลักษณ์ # หรือ * ปิดหัว-ท้าย เพื่อป้องกันการเพิ่มเติมข้อความ

4 เขียน วัน/เดือน/ปี ที่ใช้ สำเนาบัตรประชาชน

5 เขียน สำเนาถูกต้อง พร้อม เซ็นชื่อรับรองเพื่อป้องกันการลบ

โพสต์ดังกล่าว

ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์