ศาลฎีกาพิพากษา ยึดทรัพย์ เมียกี้ร์ อริสมันต์ ชี้รวยผิดปกติ

ยึดทรัพย์

สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีคำพิพากษาในชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ พิพากษายืนตามศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทย ภรรยานายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 11 รายการ รวมทั้งสิ้น 42,816,226.64 บาท ให้ตกเป็นของแผ่นดิน

โดยเห็นว่าอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ของผู้ถูกกล่าวหา และนางสาว จันทภา พิษณุไวศยวาท ผู้คัดค้านที่ 1 ฟังไม่ขึ้น

ทั้งนี้ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 62 นางระพิพรรณ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 11 รายการ รวม 42,816,226.64 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 6 บัญชี ที่ดิน 3 แปลง บ้านในซอยเสื้อใหญ่อุทิศ 1 หลังและเงินที่นำมาชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีนางจิราวรรณ (ชื่อเดิมของนางระพิพรรณ) และผู้คัดค้านที่ 3 (นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง) จำนวน 1,900,000 บาท

นอกจากนี้ ศาลพิพากษายึดทรัพย์ 42,816,226.64 ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว นางระพิพรรณยังถูกศาลฎีกาฯพิพากษา จำคุก 2 เดือน ไม่รอการลงโทษ คดีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ และปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ห้ามดำรงตำแหน่งใดใดทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปีนับจากวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นวันพ้นตำแหน่งกับมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา ๑๑๙ ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ องค์คณะผู้พิพากษาเสียงข้างมากให้ลงโทษจำคุก 2 เดือน(คดีหมายเลขแดงที่ อม.๒๓๗/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒)

ขอบคุณ คมชัดลึก