กรมอุตุฯเผย 7 จังหวัด หนาวเย็นที่สุดของปี

หนาวเย็น

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เพจเฟสบุ๊ค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กรมอุตุฯเผยข้อมูลรายชื่อ 7 จังหวัด หนาวเย็นที่สุดของปีนี้

จากวันที่ 22 ตุลาคม 63 ที่ผ่านมาเว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เรื่องการเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2563 ความว่า ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว

ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 63 โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไปได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ประกอบกับอุณหภูมิต่่าสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปแล้ว

เตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อม

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน พร้อมเผย 7 จังหวัดที่อาจจะหนาวที่สุดของปีนี้เอาไว้ด้วย ได้แก่
จังหวัดพะเยา,แม่ฮ่องสอน,เชียงใหม่,น่าน,สกลนคร,เลย,นครพนม

ขอบคุณ กรุมอุตุนิยมวิทยา