แบงก์ชาติ สั่งให้ธนาคาร พักหนี้ต่ออีก 6 เดือน ใครมีสิทธ์บ้างเช็คเลย

พักหนี้

วันที่ 19 ตุลาคม 63 นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการสายเสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. ได้เปิดเผยว่า หากดูที่ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งเข้าสู่โครงการพักหนี้ตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ทั้งสิ้น มีราว 1.05 ล้านบัญชี หรือ คิดเป็นยอดหนี้ 1.35 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้ธนาคารรัฐ 4 แสนล้านบาท และลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์ 9.5 แสนล้านบาท

เบื้องต้น (ธปท.) มีการออกประกาศให้สถาบันการเงินคงสถานการณ์การจัดชั้นลูกหนี้ SME กลุ่มนี้ถึงสิ้นปี 63 Stand still เพื่อให้ลูกหนี้สามารถใช้เวลาช่วงที่เหลือ หลังจากหมดมาตรการพักหนี้ SME เป็นการทั่วไป

วันที่ 22 ตุลาคมนี้ไปจนถึงสิ้นปี ในการเจรจาปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ต่างๆกับสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยไม่ให้ลูกหนี้เหล่านี้กลายเป็นหนี้เสีย และเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้แบงก์เร่งดำเนินการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้

ทั้งนี้ หากลูกหนี้ยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ หรือ อาจจ่ายได้บางส่วน ธนาคารพาณิชย์ยังคงมีมาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอในกากลับมาชำระหนี้ได้ เช่น

การปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย เพื่อไม่ให้กลายเป็น NPL และอาจมีมาตรการอื่น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น

สำหรับกรณีลูกหนี้ที่ไปไม่ไหว หรือ รายได้ยังไม่กลับ ธ.พาณิชย์ก็สามารถพิจารณาพักหนี้ให้ลูกหนี้เป็นการเฉพาะเป็นรายกรณีได้อีกไม่เกิน 6 เดือน ในเบื้องต้น นับจากสิ้นปี 63 จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 64

ทั้งนี้ จากที่(ธปท.)ได้หารือกับธนาคารพาณิชย์ ราว 94เปอร์เซ็นต์ พบว่ามีเกินครึ่ง มีศักยภาพกลับมาจ่ายหนี้ได้ ดังนั้น ที่มีคนกังวลว่าเราอาจเห็นลูกหนี้ตกหน้าผา เมื่อสิ้นโครงการมีคนจำนวนมากที่ไปต่อไม่ไหว ก็อาจไม่ได้เป็นแบบนั้น และคาดว่า จะไม่เกิดการผิดนัดชำระหนี้จำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว หรือ “Cliff effect” หลังหมดมาตรการพักหนี้

ขอบคุณข้อมูล กรุงเทพธุรกิจ