เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ กลับบ้านเกิด จ.น่าน ทรงทักทายชาวบ้านเป็นภาษาเหนือ

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ

วานนี้ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 63 เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปบำเพ็ญกุศลถวายเครื่องสักการะเป็นพุทธบูชาและถวายเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อ.ภูเพียง จังหวัดน่าน ในการนี้พระชยานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง ให้การต้อนรับ

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ทรงทักทายชาวบ้านเป็นภาษาเมืองเหนือ

คลิป

“เจ้าคุณพระสินีนาฏ” กลับบ้านเกิดที่น่าน

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปบำเพ็ญกุศลถวายเครื่องสักการะเป็นพุทธบูชา และถวายเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อ.ภูเพียง จ.น่าน

Publiée par เมียงน่าน แจ๋วจริง ลองดิ sur Dimanche 18 octobre 2020

ก้มกราบพระก่อน ขึ้นรถ

“เจ้าคุณพระสินีนาฏ” คุยภาษาเหนือกับชาวบ้าน

“เจ้าคุณพระสินีนาฏ” กลับบ้านเกิดที่น่าน ทักทายชาวบ้านเป็นภาษาเมืองเหนือ

Publiée par เมียงน่าน แจ๋วจริง ลองดิ sur Dimanche 18 octobre 2020

ขอบคุณคลิปจาก เมืองน่าน แจ๋วจริง ลองดิ