ลูกหนี้เฮ ธปท.สั่งธนาคารให้ลูกหนี้พักชำระ อีก 6 เดือน

พักหนี้

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 63 กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการสายเสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยว่า หากดูเอสเอ็มอี (SME) ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งเข้าสู่โครงการพักหนี้ตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ ทั้งสิ้น มีราว 1.05 ล้านบัญชี หรือ คิดเป็นยอดหนี้ 1.35 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้ธนาคารรัฐ 4 แสนล้านบาทและลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์ 9.5 แสนล้านบาท

เบื้องต้น ธนาคารแห่งประเทศไทย มีการออกประกาศให้สถาบันการเงินคงสถานการณ์การจัดชั้นลูกหนี้ SME กลุ่มนี้ ถึงสิ้นปี 63 (Stand still) เพื่อให้ลูกหนี้สามารถใช้เวลาช่วงที่เหลือ

หลังจากหมดมาตรการพักหนี้ SME เป็นการทั่วไป วันที่ 22 ตุลาคมนี้ ไปจนถึงสิ้นปี ในการเจรจาปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ต่างๆกับสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยไม่ให้ลูกหนี้เหล่านี้กลายเป็นหนี้เสียและเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้แบงก์เร่งดำเนินการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้

ทั้งนี้ หากลูกหนี้ยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ หรืออาจจ่ายได้บางส่วน ธนาคารพาณิชย์ยังคงมีมาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอในการกลับมาชำระหนี้ได้ เช่น การปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย เพื่อไม่ให้กลายเป็น NPL และอาจมีมาตรการอื่นๆตามความเหมาะสมต่อไป เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น

สำหรับกรณีที่ลูกหนี้ที่ไปไม่ไหว หรือรายได้ยังไม่กลับ ธนาคารพาณิชย์ ก็สามารถพิจารณาพักหนี้ให้ลูกหนี้เป็นการเฉพาะเป็นรายกรณีได้อีกไม่เกิน 6 เดือน ในเบื้องต้น นับจากสิ้นปี 63 จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 64

ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ