ด่วน กอร.ฉ. สั่งกสทช. ดีอีเอส ตรวจสอบระงับเผยแพร่ 1 เพจ 4 สื่อ

พล.ต.อ.สุวัฒน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 19 ตุลาคม ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์เอกสารคำสั่งของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข (ผบ.ตร.) ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง (กอร.ฉ.)

ซึ่งได้ออกคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่องให้ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามข้อ ๒ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

โดยระบุตอนหนึ่งว่า เนื่องจากปรากฏว่าได้มีการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนทางโทรทัศน์ด้วยการนำเสนอเนื้อหารายการบางส่วนของ วอยซ์ทีวี และ/หรือสื่อสังคมออนไลน์ อันได้แก่ Voice TV, ประชาไท Prachatai.com, The reporter, THE STANDARD และ เยาวชนปลดแอก Free YOUTH

จึงให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดีอีเอส) ดำเนินการเพื่อตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศหรือระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์แล้วแต่กรณีตามหน้าที่และอำนาจ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

กอร.ฉ. ออกคำสั่งให้ กสทช.-กระทรวงดีอีเอส ตรวจสอบเพื่อระงับการเผยแพร่-ลบข้อมูลการนำเสนอข่าว

ทั้งนี้ รายงานข่าวแจ้งว่า คำสั่งที่ ๔/๒๕๖๓ เป็นคำสั่งจริง แต่ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการนำไปเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา อย่างไรก็ตาม คำสั่งต่าง ๆ จะมีผลตามกฎหมายต่อเมื่อมีการเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว คำสั่งที่ยังไม่ได้มีการเผยแพร่ อาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้

นอกจากนี้ ในวันนี้เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ทางกอร.ฉ. จะมีการแถลงข่าวให้ทราบอีกครั้ง

ขอบคุณ ข่าวสด