ลงทะเบียน “คนละครึ่ง” รับเงิน3พัน ยังเหลืออีก 4.4 ล้านสิทธิ์

คนละครึ่ง

สำหรับโครงการคนละครึ่ง รัฐเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 63 ที่ผ่านมา โดยเงื่อนไขที่ประชาชนสามารถร่วมลงทะเบียนได้จะต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน เเละไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งได้รับสิทธิจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ต่อเนื่องทุกวันในช่วงเวลา 06.00 ถึง 23.00 น. จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com

สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.คนละครึ่ง .com ซึ่งล่าสุดนั้น ณ วันที่ 18 ตุลาคม 63 ตอนนี้เหลือสิทธิ์อยู่ 4.4 ล้านสิทธิ

ส่วนใครลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งแล้วได้รับ SMS แล้ว ให้ผู้ที่ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วจะเริ่มใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 63 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น.

โดยต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับเอสเอ็มเอสแจ้งรับสิทธิ หรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ มิฉะนั้นท่านจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก เช่น ได้รับ SMS ระหว่างวันที่ 16 – 23 ตุลาคม 63 ต้องใช้สิทธิภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 63 เป็นต้น

สำหรับวิธีการใช้จ่ายกับร้านค้า ท่านสามารถเติมเงินโดยการโอนเงินของท่านไปยังแอปฯ “เป๋าตัง” ได้ตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องโอนครั้งเดียว 3,000 บาท เช่น

หากท่านต้องการจ่ายค่าอาหาร 200 บาท ท่านต้องมีเงินใน “เป๋าตัง” อย่างน้อย 100 บาท เพื่อสเเกนจ่ายเงินกับร้านค้า “ถุงเงิน” โดยรัฐฯจะช่วยจ่ายให้ร้านค้าอีก 100 บาท หรือ หากท่านจะใช้จ่ายค่าสินค้าจำนวน 400 บาท รัฐฯจะร่วมจ่ายให้ร้านค้า 150 บาท และท่านต้องมีเงินใน “เป๋าตัง” เพื่อสแกนจ่ายเงินอีกอย่างน้อย 250 บาท ทั้งนี้ ภาครัฐจะร่วมจ่ายไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการร้านค้าทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 240,000 ร้านค้า ผู้ประกอบการรายย่อยที่สนใจโดยเฉพาะหาบเร่ เเผงลอย รีบมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง .com หรือสมัครโดยตรง ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเตรียมรองรับการใช้จ่ายของประชาชนที่จะเริ่มการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 63 เป็นต้นไป ถึง 31 ธ.ค.63