ศบศ.เห็นชอบ เพิ่มเงินบัตรคนจน 500 บาท อีก 3 เดือน

0
275
บัตรคนจน

มีรายงานว่า นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกฯ และน.ส.กาญจนา ตั้งปกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ได้แถลงผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)หรือศบศ. โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการมาตรการรักษาระดบการบริโภคภายในประเทศ และเพิ่มกำลังซื้อให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไป ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง โดยแบ่งเป็น 2 โครงการ ได้แก่

1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อการอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จำนวน 500 บาท/คน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563 มีผู้ถือสิทธิ์จำนวน 14 ล้าน

2.โครงการคนละครึ่ง

ภาครัฐจะร่วมจ่าย (Co-pay) เน้นช่วยเหลือประชาชนในระดับฐานราก ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 ล้านคน โดยจะเปิดลงทะเบียนช่วงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้จ่ายตั้งแต่สิ้นเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ไม่เกินคนละ 3,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย หาบเร่ แผงลอย ที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือร้านสะดวกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์

โดยในช่วงท้าย โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า จะมีการเร่งรัดนำผลการประชุมวันนี้เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ทันภายในสัปดาห์หน้า เพื่อให้การดูแลพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วต่อไป.