ชาวบ้านร่ำไห้ สมภาร ขังตัวเองอยู่กับสุนัข ถูกร้องเรียน เปิดธรรมะรบกวน

0
805
สมภาร

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณวัดโคศุภราช ม 3 ต คลองวัว อ เมือง จ อ่างทอง พบพระครูปลัดวิชาญ คมภีรปญโญ (เจ้าอาวาสวัด) ได้ขังตนเองอยู่ในกรงสุนัขเพื่อขอความเป็นธรรม อ้างว่าถูกกลั่นแกล้ง โดนร้องเรียนเรื่องเปิดเครื่องขยายเสียง เสียงดังสร้างความเดือดร้อนชาวบ้าน

โดยพบว่า พระครูปลัดวิชาญ คมภีรปญโญ ท่านเจ้าอาวาส นั่งฉันท์ข้าวพร้อมกับสุนัข 1 ตัว ในกรงสุนัขและมีชาวบ้านกว่า 100 คน มาขอร้องให้ออกจากรงแต่ไม่เป็นผล

พระครูปลัดวิชาญ กล่าวว่า อาตมาอยากขอความเป็นธรรมกับจนท.รัฐ โดยมีคนแอบอ้างว่าเป็นประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนำเรื่องร้องเรียน กล่าวหาว่า อาตมาเปิดเครื่องเสียงรบกวนชาวบ้านทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน

ซึ่งมีการร้องเรียน ถึง 4 วาระ และทางคณะสงฆ์ได้มีการตั้งคณะกรรมการตัดสิน โดยได้ลงมติว่า อาตมากระทำความผิดมาหลายครั้งแล้ว และไม่มีพ ย า นไม่มีหลักฐานว่าไม่มีความผิด จึงมีความเห็นสรุปว่าอาตมา ละเ มิ ดจริยาพระสังฆาธิการ โดยมีการลงโ ท ษตำห นิโทษ 3 ปี

ถ้าภายในระยะเวลา 3 ปี มีอธิกรณ์เกิดขึ้นจะต้องโทษปลดจากเจ้าอาวาส โดยใช้กฎหมายสาธารณสุข พ ศ 2535 หมวด 5 เหตุรำคาญ ม25 (4) การกระทำใดๆเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่าเถ้ๅหรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อ มหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ซึ่งในการประชุมไม่มีการไต่สวนว่าชาวบ้านคนใดได้รับความเดื อ ดร้อน เอกสารที่อ้างอิงในการร้องเรียนมีข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่า โดยในวันตัดสินได้มีชาวบ้าน ประมาณ 50 คนซึ่งเป็นชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของวัด เดินทาง ไปร่วมรับฟังด้วย แต่ไม่มีการซักถามชาวบ้าน และมีการอ้างว่ามีการลงรายชื่อของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจึงอยากทราบที่มาที่ไปและแสดงตัวตน ของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

อาตมา อยากจะขอความเป็นธรรมให้มีการไต่สวนให้รอบคอบ โดยผู้ร้องเรียนได้มีการระบุในคำร้องขอให้จนท.ของรัฐปิดบังชื่อไม่ให้เปิดเผยว่าใครเป็นผู้ร้องเรียน โดยที่ผ่านมา อาตมาไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน อาตมาบวชเรียนมา28 พรรษา เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัด โคศุภราช 16 พรรษา ปฎิบัติตนตๅมหน้าที่ของเจ้าอาวาสมาโดยตลอด

อาตมาจะอยู่แบบนี้ ฉันท์ข้าวและจำวัดในนี้ โดยช่วงเช้า จะออกบิณฑบาตปกติเหมือนเดิม ส่วนในเรื่องที่เปิดเครื่องเสียง อาตมาเปิดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะและไม่เคยเปิดเสียงดังรบกวนใคร จึงอยากให้จนท.ของรัฐ ช่วยเหลือ ทบทวนการตัดสิน มีการไต่สวนให้รอบคอบและหาความกระจ่างความชัดเจน ความถูกต้องในเรื่องนี้

ขณะที่นางนพรัตน์ ทองย้อย อายุ 61 ปี และชาวบ้านกว่า 100 คน ได้เดินทางมาที่วัดพร้อมขอร้องให้ทางเจ้าอาวาสออกมา แต่ไม่เป็นผล ทางเจ้าอาวาสแจ้งว่าจะทำการอยู่ในกรงและจำวัดอยู่ภายในกรงต่อไปและจะออกในตอนเช้าเพื่อเดินไปรับบาตรจากญาติโยมเท่านั้น และจะกลับเข้ามาอยู่ในกรงเพื่อเป็นการขังตัวเอง

ซึ่งชาวบ้านต่างแสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการโดนกลั่นแกล้ง ท่านเจ้าอาวาส เพราะที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นเจ้าอาวาส ได้พัฒนาวัดมาตลอด สร้างรายได้ มอบอาชีพให้กับชาวบ้าน เป็นที่รักใคร่ของชาวบ้าน

กรณีเรื่องราวที่กล่าวหาว่า เปิดเครื่องเสียงดังนั้น ไม่เป็นความจริง ท่านเปิดแต่เพลงธรรมมะและเรื่องราวคำสอนต่างๆและยืนยันว่าไม่มีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ชาวบ้าน อยากให้มีผู้ที่มีอำนๅจหรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบ รายละเอียดและข้อเท็จจริง.

ขอบคุณ ข่าวสด