“บริษัท ไทยซัมมิท” ของ จึงรุ่งเรืองกิจ ไปต่อไม่ไหว เปิดโครงการสมัครใจลาออก

0
6159
บริษัท ไทยซัมมิท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 1 มิถุนายน กลุ่ม บริษัทไทยซัมมิท พีเคเค บริษัทชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ของ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ เปิดโครงการสมัครใจลาออก พร้อมจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมาย เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท เงินช่วยเหลือพิเศษ รวมสูงสุด 18.3 เดือน โดยเปิดให้พนักงานสมัครเข้าโครงการตั้งแต่ 26 พฤษภาคม ถึง 16 มิถุนายน 63 และพนักงานจะทำงานวันสุดท้าย 20 มิถุนายน 63

โดยให้เหตุผลว่า อุตสาหกรรมรถยนต์ได้รับผลกระทบจากCovid-19 รุนแรง บริษัท มีความจำเป็นต้องปรับสมดุลจำนวนพนง.ของบริษัท ให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตตามความต้องการของลูกค้า จึงได้เปิดโครงการสมัครใจลาออก ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ต้องเป็นพนักงานประจำทุกระดับของบริษัทในกรุ๊ปเท่านั้น

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค ประกอบด้วย บริษัทไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด

พนักงานที่ได้รับการพิจารณาเข้าโครงกา รจะได้รับรับเงินชดเชยและเงินช่วยเหลือพิเศษดังนี้

อายุครบ 120 วันแต่ไม่ครบ 1 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 30 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 60 วัน

ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปแต่ไม่ครบ 3 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 90 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 120 วัน

ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปแต่ไม่ครบ 6 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 180 วัน เงินช่วยเหลือ 30 วันพิเศษ รวมเป็น 210 วัน

ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปแต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 240 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 270 วัน

ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปแต่ไม่ครบ 15 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 300 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 330 วัน

ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่ครบ 20 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 300 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 30 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 360 วัน

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปแต่ไม่ครบ 25 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 400 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 60 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 490 วัน

ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปแต่ไม่ครบ 30 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 400 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 90 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 520 วัน

ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 400 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 120 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 550 วัน