คลังแย้มข่าวดี กลุ่มที่จะได้รับเงินรวดเดียว 15000 บาท

0
133
สถานะรับเงิน

จากที่รัฐฯได้ออกมาตการช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากCOVID จะได้รับเงินเยียวยารายละ 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านwww.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียน ยื่นทบทวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้

สำหรับประชาชนที่มีสถานะ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ จำนวน 2.4 แสนรายนั้น แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มแรก ผู้ขอทบทวนสิทธิ 80,000 ราย จะได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิเพื่อนัดหมายยืนยันตัวตน และตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

กลุ่มที่ 2 ประมาณ 100,000ราย เป็นผู้ขอทบทวนสิทธิซึ่งเคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิแล้ว แต่ไม่สามารถนัดพบได้ หรือที่อยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ ทำให้ผู้พิทักษ์สิทธิไม่สามารถเจอตัวได้

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ผู้พิทักษ์สิทธิได้พยายามติดต่อไปหาแล้วหลายครั้ง แต่ติดต่อไม่ได้ จำนวน 60,000 ราย

ทั้งนี้ ผู้ขอทบทวนสิทธิในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 จำนวน 1.6 แสนราย ทางกระทรวงการคลัง จะมีการส่ง SMS แจ้งให้แก่ท่านในวันพรุ่งนี้ 22 พ.ค. 2563 จากนั้นให้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทย สาขาที่สะดวกที่สุด เพื่อยืนยันตัวตน และยืนยันการประกอบอาชีพ

หลักฐานการยืนยันตัวตน 3 อย่าง ที่ต้องเตรียมไป ได้แก่

1.บัตรประชาชนตัวจริง

2.ภาพถ่ายการประกอบอาชีพของท่านท่าน

3.รูปถ่ายของท่าน ซึ่งจะต้องรีบไปติดต่อธนาคารกรุงไทย

ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 63 นี้ โดยหากผ่านสิทธิ์ในรอบนี้จะได้รับเงินย้อนหลังด้วย รวมเป็นเงิน 15,000 บาท กลุ่มทบทวนสิทธิ หากตรวจสอบว่าผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ เตรียมรับเงินรอบเดียว 15,000 บาท