เช็คเลย กลุ่มที่ได้รับเงินช่วยเหลือ วันที่ 29 พ.ค.นี้

0
264
กลุ่มเปราะบาง

สถานการณ์ตอนนี้หลายคนต้องตกงาน ไม่มีเงินจะกิน ซึ่งความหวังของประชาชนคือ รอเงินเยียวยาจากรัฐ เพื่อไว้เลี้ยงปากท้อง และยังมีอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าเป็นห่วง เช่น กลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 เห็นชอบการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ในปัจจุบัน ให้กับคนดูแลตัวเองไม่ได้ ทุกคนที่มีบัตรประจำตัว เป็นเงิน 1000 บาท เป็นการจ่ายครั้งเดียว ใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

โดยความคืบหน้าล่าสุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กทม. เมืองพัทยา และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้(พก.) ได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน ทำให้การจ่ายเงินช่วยเหลือ ถึงมือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างถูกต้อง และไม่ต้องลงทะเบียนใดๆดำเนินการ ดังนี้

1.คนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ที่ได้รับเบี้ยอยู่แล้ว กรมบัญชีกลางจะโอนเงิน 1000 บาท เข้าบัญชี โดยตรง จำนวนกว่า 1,600,000 คน ภายในวันที่ 29 พ.ค. 63 และสำหรับ ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จ่ายเป็นเงินสด ให้จำนวนกว่า 300,000 คน คาดว่า จะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย. 63

2.คนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ที่ไม่ได้รับเบี้ย กว่า 60,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชี โดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้ คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย. 63 ทั้งนี้ หากหลังจากวันที่ 15 มิ.ย. 63 ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าว สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ