เช็คด่วน 4 สถานะเกษตรกร รีบแก้ไข ก่อนพลาดเงิน 15000

0
295
เช็คสถานะเกษตรกร

หลังจากที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เริ่มทำการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้กว่า 10 ล้านรายภาย ในวงเงิน 1.5 แสนล้านบาท โดยเกษตรกรต้องลงทะเบียนผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ซึ่งเริ่มมีการโอนเงินตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว

ทางด้านเพจเฟสบุ๊ค “สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์” โพสต์ข้อความเกี่ยวกับกรณีตรวจสอบสถานะเกษตรกรรับเงินเยียวยา ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์แต่ไม่ได้เงิน แล้วให้รีบติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชี โดยมี 4 สถานะ ดังต่อไปนี้

1)ท่านได้รับสิทธิ์ โอนเงินไม่สำเร็จ บัญชีปิดไปแล้ว โปรดติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชี หมายความ คือ บัญชีที่ท่านใช้รับเงินนั้นเป็นบัญชีเก่า ถูกปิดไปแล้ว เนื่องมาจากไม่มีเงินและไม่เคลื่อนไหวมาอย่างน้อย 1 ปี แนะนำให้ท่านรีบติดต่อธนาคาร

2)ท่านได้รับสิทธิ์ โอนเงินไม่สำเร็จ บัญชีถูกอายัด โปรดติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชี หมายความ คือ บัญชีที่ท่านให้มานั้นถูกอายัด อาจจะเพราะคำสั่งทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง แนะนำให้ท่านติดต่อธนาคาร

3)ท่านได้รับสิทธิ์ โอนเงินไม่สำเร็จ เลขที่บัญชีผิด โปรดติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชี หมายความ คือ บัญชีที่ท่านให้มานั้นเป็นเลขบัญชีที่ผิด แนะนำให้ท่านกรอกเลขบัญชีใหม่

4)ท่านได้รับสิทธิ์ โอนเงินไม่สำเร็จ บัญชีไม่เคลื่อนไหว โปรดติดต่อธนาคาร หมายความ คือ บัญชีของท่านไม่เคลื่อนไหวมาเป็นเวลานาน จนทำให้การโอนเงินไม่สำเร็จ แนะนำให้ท่านตรวจสอบบัญชีอีกครั้ง หรือติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชี

สำหรับวิธีตรวจสอบผลการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร มีดังต่อไปนี้

1 เข้า www.เยียวยาเกษตรกร.com

2 กดคลิกคำว่า ตรวจสอบผลการโอนเงิน

3 กรอกหมายเลขบัตรประชาชน (เฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว)

4 กรอกหมายเลข 4 ตัว รหัสความปลอดภัย (โดยจะขึ้นตัวเลข 4 ตัว ด้านบนช่องกรอก)

5 คลิก ตรวจสอบ

6 เมื่อท่านได้รับสิทธิ์ เว็บไซต์จะขึ้นหน้าสถานะการโอน พร้อมรายละเอียดสถานะ

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์