เตือน ลงสถานีทุ่งสง หากไม่มีญาติมารับ ห้ามออกจากสถานี

0
132
สถานีรถไฟ

จากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยตอนนี้เริ่มดีขึ้นพบผู้ติดน้อยเชื้อลงทุกวัน ซึ่งเป็นสัญญานที่ดีว่า อีกไม่นานประเทศไทยก็จะหมด COVID แต่ยังคงต้องรักษาความปลอดภัยของแต่ละพื้นที่ไว้ ล่าสุดวันที่ 22 พฤษภาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า รฟท.ได้รับการประสานงานจากอำเภอทุ่งสง จ.นครศรรธรรมราช

แจ้งเรื่อง การให้ผู้โดยสารที่เดินทางกับขบวนรถไฟมาสถานีชุมทางทุ่งสง โดยขบวนรถโดยสารพิเศษที่ 9085 ซึ่งออกจากกรุงเทพฯเวลา 05.00 น. ถึงชุมทางทุ่งสง เวลา 16.04 น. และมีความประสงค์เดินทางข้ามจังหวัด ต้องติดต่อญาติให้มารับที่สถานีด้วย เนื่องจาก จ.นครศรีธรรมราช ไม่มีการให้บริการรถสาธารณะข้ามจังหวัดทุกเส้นทาง ตามคำสั่งขยายเวลาบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 63

หากกรณีที่เดินทางมาถึงสถานีชุมทางทุ่งสงแล้ว ไม่มีญาติมารอรับ รฟท.จะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารออกนอกอาคารสถานีโดยเด็ดขาด แต่สามารถพักค้างคืนภายในสถานีที่กำหนดได้ 1 คืน หากวันรุ่งขึ้น ยังไม่มีญาติมารอรับ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางกลับ โดยขบวนรถโดยสารพิเศษที่ 9086 ทุ่งสง ถึง กทม.

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่เดินทางกับขบวนรถโดยสารพิเศษที่ 9085 ที่มีปลายทางสถานีทุ่งสงและต้องการเดินทางข้ามเขตจังหวัดไปยังจังหวัดใกล้เคียง หากทราบข้อกำหนดของจ.นครศรีธรรมราชและไม่มีญาติหรือบุคคลมารอรับ หากมีความประสงค์ลงจากขบวนรถก่อนถึงสถานีทุ่งสง สามารถคืนเงินค่าโดยสารส่วนต่าง ที่สถานีได้ทันที โดยไม่หักค่าธรรมเนียมแต่อย่าง หรือประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถโดยสารพิเศษดังกล่าว หากไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนเงินได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษ ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

ขอบคุณ การรถไฟแห่งประเทศไทย