คลังเริ่มส่ง SMS แล้ว ใครได้รับข้อความรับ รีบไปธนาคารเลย

0
1703
คลังส่งข้อความ

วันที่ 21 พฤษภาคม 63 สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station รายงานว่า นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม ประชาชนที่ปรากฏสถานะใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ มีจำนวน 2.4 แสนราย ซึ่งถือเป็น1 เปอร์เซ็น จากทั้งหมดที่ยังคงค้างอยู่

สำหรับประชาชนที่มีสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ จำนวน 2.4 แสนรายนั้น แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ผู้ขอทบทวนสิทธิ 80,000 ราย จะได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิเพื่อนัดหมายยืนยันตัวตน และตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

กลุ่มที่ 2 ประมาณ 100,000 ราย เป็นผู้ขอทบทวนสิทธิซึ่งเคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิแล้ว แต่ไม่สามารถนัดพบได้ หรือที่อยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ ทำให้ผู้จนท.พิทักษ์สิทธิไม่สามารถเจอตัวได้

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่จนท.ผู้พิทักษ์สิทธิได้พยายามติดต่อไปหาแล้วหลายครั้ง แต่ติดต่อไม่ได้จำนวน 60,000 ราย

ทั้งนี้ ผู้ขอทบทวนสิทธิในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 จำนวน 1.6 แสนราย ทางกระทรวงการคลัง จะมีการส่งข้อความ SMS แจ้งให้แก่ท่านในวันพรุ่งนี้ 22 พฤษภาคม 2563 จากนั้นให้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทย สาขาที่สะดวกที่สุด เพื่อยืนยันตัวตน และยืนยันการประกอบอาชีพ

หลักฐานการยืนยันตัวตน 3 อย่าง ที่ต้องเตรียมไป ได้แก่

1)บัตรประชาชนตัวจริง

2)ภาพถ่ายการประกอบอาชีพของท่านท่าน

3)รูปถ่ายของท่าน

ซึ่งจะต้องรีบไปติดต่อธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นี้ โดยหากผ่านสิทธิ์ในรอบนี้จะได้รับเงินย้อนหลังด้วย รวมเป็นเงิน 15,000 บาท

ประชาชนที่ปรากฏสถานะใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ มีจำนวน 2.4 แสนราย ซึ่งถือเป็น 1% จากทั้งหมดที่ยังคงค้างอยู่ ถ้าได้รับข้อความแล้ว ให้รีบไปติดต่อธนาคารกรุงไทย เพราะท่านผ่านสิทธิ์จะได้รับ 15,000 บาท

ข้อความดังกล่าว

ขอบคุณ ธนาคารกรุงไทย กระทรวงการคลัง