ยันต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

0
213
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ผู้สื่อข่าวรายงานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีมติต่ออายุการใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน ซึ่งได้พิจารณาถึงสถานการณ์ด้านสาธารณสุข ความปลอดภัยของประชาชน และผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักสำคัญ เพราะตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีมาตรการดูแลอย่างเข้มงวดต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้การแพร่กระจายในระลอกที่ 2 อย่างดีที่สุด

ยืนยันต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ทั้งนี้ ประชาชนได้เรียนรู้และป้องกันตนเองเป็นอย่างดี และเชื่อว่าประชาชนเข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็นและเห็นด้วยกับการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก ซึ่งต่อไปจะมีการเตรียมผ่อนคลายระยะที่ 3 และ 4 เพื่อให้ประชาชนทำกิจกรรมได้ตามปกติได้มากขึ้น แต่จะต้องทำด้วยความระมัดระวัง

สำหรับมาตรการการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากCovid รวมถึงผู้ประกอบการต่างๆนั้น ที่ผ่านมารัฐได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับกระทบบางส่วนแล้ว และยังมีมาตรการช่วยเหลือออกมาอย่างต่อเนื่อง ยืนยันรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของทุกคน ขอให้ทุกคนมั่นใจและให้ความร่วมมือก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน

ขอบคุณ ฐานเศรษฐกิจ