มาแล้ว ปฏิทินวันโอนเงินอุดหนุนบุตร แม่ๆรับเช็คเลย

0
155
เงินอุดหนุนเด็ก

สำหรับเงินอุดหนุนบุตร แม่ๆหลายคนยังสงสัยว่า เงินจะเข้าวันไหน ได้รับสิทธิ์หรือไม่ วันนี้เราจะพาทุกคนไปเช็กด้วยตัวเองง่ายๆ เพราะกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเอง (Self Service) สำหรับผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด ผ่านระบบเว็บไซต์แล้ว คุณพ่อคุณแม่ที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) เอาไว้ แต่ไม่ทราบว่าตนเองได้รับสิทธิ์นั้นหรือยัง หรือในเดือนนี้ยังจะได้รับสิทธิ์ด้านใดอยู่บ้าง มาเช็คกันเลย

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ด้วยตัวเองได้แล้วง่ายๆ โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และบุตรที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังก็ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

1)เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th

2)กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็กแรกเกิด

3)ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ แล้วกดปุ่ม

4)หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ

5)หากไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆจะปรากฏข้อความ ไม่พบสิทธิ์

6)หากยังไม่เคยได้รับเงิน จะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ์ ณ เวลานั้น

ปฏิทินการจ่ายเงิน