ผู้ปกครองเช็คเลย จำนวนสิทธิ์ที่จะได้เงิน 3000 พร้อมเผยวันประกาศข่าวดี

0
586
กระทรวงพม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลังและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมชงครม. เสนอใช้งบ 3-4 หมื่นล้านบาท ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง อาทิ คนชรา เด็ก ผู้พิการ คนไร้บ้าน และคนที่ตกหล่นไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ โดยจะแจกเงินคนละ 1000 บาท จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มิ.ย. ถึง ส.ค. ซึ่งมีกลุ่มคนที่เข้าข่าย 13-14 ล้านคน

ทั้งนี้ จะยื่นให้คณะกรรมการกลั่นกรอง โครงการใช้ พรก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท พิจารณา หากเห็นชอบจะเสนอให้ ครม. พิจารณาต่อ 29 พฤษภาคมนี้

นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอให้ช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรม เช่น อาชีพนาฎศิลป์ ศิลปะพื้นบ้าน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอให้ช่วยเหลือบุคลากรด้านนักกีฬา การเข้าถึงซอฟท์โลนของธุรกิจท่องเที่ยว โดยให้ทุกหน่วยงานทำการบ้านนำกลับมาเสนอใหม่ในกลางเดือนนี้ โดยจะใช้เงิน พรก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทช่วยเหลือทั้งหมด

จากนั้น จะเสนอคณะกรรมการกลั่นการใช้เงินกู้ และครม.พิจารณาต่อไป ในเบื้องต้น พม.จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางจำนวน 13 ล้านคน โดยแจกเงินให้คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก

โดยเงื่อนไขนั้น จะให้คนที่เกิดแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี ใครมีเกณฑ์ตามนี้เตรียมตัวลงทะเบียน โดยเพิ่มอีกคนละ 1000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เช่น เดิมได้รับเบี้ยผู้พิการ 1000 บาท ก็จะเพิ่มเป็นเดือนละ 2000 บาท ส่วนผู้สูงอายุจะได้เพิ่มจากเบี้ยอีกคนละ 1000 บาท แต่คนไร้บ้าน จะไม่แจกเป็นเงินแต่จะช่วยหาที่พักอาศัย และอาหารการกินให้แทน ส่วนอาชีพนาฏศิลป์,นักกีฬา จะพิจารณาดูว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่ แต่ถ้าไม่ได้จะมีการจัดหามาตรการอื่นช่วย