วันนี้คลังโอนเงินให้ กลุ่มไม่ได้รับสิทธิ รีบเช็คเลย

0
770
คลังโอนเงิน

จากมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ที่รัฐบาลได้เปิดโครงการมาเพื่อช่วยเหลือ ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์COVID โดยการลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ทางด้านนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน 15 ล้านคน

เราไม่ทิ้งกัน

ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มที่ได้รับแจ้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ว่าไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจาก มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแล้วนั้น

ล่าสุด กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคัดกรองกับฐานข้อมูลชุดล่าสุด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 400,000 คน จะได้รับเงินช่วยเหลือในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 63

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน ผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในระหว่างวันที่ 18 – 29 พฤษภาคม 63 ส่วนประชาชนในต่างจังหวัดสามารถร้องเรียนการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่กระจายของ COVID รวมถึงมาตรการช่วยเหลือ 5000 บาท ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัด อีกช่องทางหนึ่งด้วย

ดีใจกับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ที่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ คลังกำลังตรวจสอบและโอนเงินโดยเร็วที่สุด