เสนอครม.แจกเงิน 1000 บาท จำนวน 3 เดือน ให้กลุ่มเปราะบาง

0
110
เสนอแจกเงิน

18 พ.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการจัดทำมาตรการใหม่ เพื่อช่วยเหลือให้กับกลุ่มที่ยังตกหล่น ที่ยังไม่ได้เงินช่วยเหลือ 5,000 บาทจากรัฐบาลว่า ในสัปดาห์นี้กระทรวงการคลัง และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะสรุปมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

อาทิ เด็กแรกเกิด ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ (คนพิการ) คนชรา คนไร้บ้าน และผู้ได้รับผลกระทบทางสังคมฉุกเฉิน ให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้ พรก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทพิจารณา หากเห็นชอบจะเสนอให้ครม.พิจารณาต่อ 29 พฤษภาคมนี้ทันที โดยแนวทางจะเสนอใช้งบ 3 – 4 หมื่นล้านบาท แจกเงินคนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งมีกลุ่มคนที่เข้าข่าย 13 – 14 ล้านคน และเริ่มแจกเงินได้เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป

ส่วนกลุ่มคนลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท ไม่สำเร็จเพราะข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชน 1.7 ล้านคน กระทรวงการคลังกำลังตรวจสอบอยู่ ซึ่งเบื้องต้น ได้ตัดสิทธิคนซ้ำซ้อนกับเกษตรกรและประกันสังคมไปแล้ว 600,000 คน เหลือ 1.1 ล้านคน ซึ่งสุดท้ายน่าจะมีผู้ผ่านสิทธิรับเงิน 5,000 บาท 3 เดือนได้หลักแสนคน

ส่วนคนไม่ผ่านสิทธิจะให้ใช้มาตรการอื่น รวมถึงกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจำนวน 2.4 ล้านคน รัฐก็จะช่วยเพิ่มแต่ยังไม่สรุปว่าเป็นอะไร ยกเว้นกลุ่มอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 13.5 ล้านคน ยังไม่มีมาตรการออกมาในตอนนี้เพราะส่วนใหญ่มีผู้ปกครองดูแลอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง บัตรคนจนและคนลงทะเบียนไม่สำเร็จ คลังจะต้องตรวจสอบความซ้ำซ้อนว และน่าจะมีคนผ่านสิทธิรวมประมาณ 12.5 ล้านคน โดยหากเคยได้รับเงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน หรือช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว ก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเก็บตกรอบนี้