เผยกลุ่มที่จะได้เงิน 5000 เราไม่ทิ้งกัน พรุ่งนี้

0
239
โอนเงินเราไม่ทิ้งกัน

สำหรับมาตรการเราไม่ทิ้กัน ที่รัฐเยียวยาประชาชน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบ โดยต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งล่าสุดก็ได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียน เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ ซึ่งวันนี้ 18 พ ค 63 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรการได้เงินแล้วเป็นบางส่วน

.

เราไม่ทิ้งกัน

สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อ-นามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ จำนวน 5.9 แสนราย ในวันที่วันอังคารที่ 19 พ ค 63 คลังจะโอนเงินให้ ส่วนที่ยังคงเหลืออีก 4.3 แสนราย แนะนำให้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุด โดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์

ได้รับสิทธิ แต่ชื่อไม่ตรงกับที่ลงทะเบียน

สำหรับกลุ่มที่ได้รับแจ้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พ ค 63 ว่าไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจาก มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแล้วนั้น

ล่าสุด กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคัดกรองกับฐานข้อมูลชุดล่าสุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือในวันพุธที่ 20 พ ค 63

พรุ่งนี้ วันอังคาร ที่ 19 พ ค 63 กลุ่มสีเหลือง ได้รับสิทธิ แต่เนื่องจากชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียน อย่าลืมไปเช็คกันด้วยนะคะ