กรมอุตุฯประกาศ ไทยเข้าสู่ ฤดูฝน อย่างเป็นทางการ

0
135
ฤดูฝน

นาวาเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุฯ ประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2563 อย่างเป็นทางการในวันที่ 18 พ.ค. 63 และจะสิ้นสุดลงในช่วงกลางเดือนตุลาคม

.

ซึ่งในระยะแรกของฤดูปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะยังไม่สม่ำเสมอ แต่จะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ สำหรับช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกลางเดือนกรกฎาคม จะมีปริมาณฝนตกน้อย ซึ่งอาจส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเกษตรหลายพื้นที่

โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน ส่วนในช่วงเดือน ส.ค. ถึง ก.ย. จะเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน ประมาณ 1 ถึง 2 ลูก

ส่วนบริเวณภาคใต้นั้น จะมีฝนตกต่อไปอีกจนถึงกลางเดือนมกราคม 2564 ขณะที่ประเทศไทยตอนบนร้อน-มีฝนฟ้าคะนอง พายุไซโคลน อำพัน จ่อเข้าอ่าวเบงกอล พายุฤดูร้อน ทำฝนตก พัทยา น้ำท่วมสูง 1 เมตร การจราจรติดขัด

สำหรับในภาพรวม แม้ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศปีนี้จะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 แต่ปริมาณของฝนจะมากกว่าปีที่แล้ว ขอให้เกษตรกรที่เพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝน วางแผนสำรองน้ำในช่วงที่มีฝนตกน้อย รวมถึงวางแผนป้องกันผลผลิตทางการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ควรวางแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้

ขอบคุณ กรมอุตุนิยมวิทยา