เราไม่ทิ้งกัน เริ่มโอนเงินพรุ่งนี้

0
151
โอนเงิน

จากมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ที่รัฐฯช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์COVID โดยการลงทะเบียนรับเงินผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้วหลายล้านราย สำหรับยอดผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ขณะนี้มีกว่า 14 ล้านคน และทยอยจ่ายเงินไปแล้ว ส่วนกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้านคน

.

วันนี้ (17 พฤษภาคม 63) กระทรวงการคลัง งดโอนเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท โครงการเราไม่ทิ้งกัน ให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากตรงกับวันหยุดราชการ โดยจะเริ่มโอนเงินอีกครั้งในเช้าวันที่ 18 พฤษภาคมนี้

ไดัรับสิทธิ รอรับเงิน

และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแลเป็นรายกรณีว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จเพราะเหตุผลใด ซึ่งมีทั้งเลขบัตรประชาชนไม่ตรง ก็จะนำมาทบทวนเพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไป ซึ่งหากตรวจสอบพบว่าเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 5 พันบาท ก็จะจ่ายเงินทันที

สำหรับผู้ที่สถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียว หรือได้รับสิทธิตามมาตรการ ให้รอรับเงินในวันที่ 18 พฤษภาคม 63 เนื่องจาก วันที่ 16 – 17 ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ