เงินเข้าบัตรคนจน พรุ่งนี้ ได้รายการไหนบ้าง เช็คเลย

0
392
บัตรคนจน

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงิน 3 ประเภท อย่างแรกคือ ได้วงเงินเพื่อซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นและสินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้า จำนวน 200 ถึง 300 บาท/เดือน โดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

.

อย่างที่ 2 คือ ได้ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ ทั้งรถเมล์ รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน รถ บขส.และรถไฟ ประเภทละ 500 บาท/คนต่อเดือน

อย่างที่ 3 ได้วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน โดยนำบัตรไปซื้อก๊าซจากร้านที่ร่วมรายการ โดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เช่นกัน

ส่วนวันที่ 15 พ.ค.จะเริ่มแจกให้กับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงิน 50 ถึง 100 บาท ตามเกณฑ์รายได้ โดยผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 0-30,000 บาท/ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 100 บาท ส่วนผู้ที่มีรายได้ 30,001-100,000 บาท/ปี ได้เงินช่วยเหลือ เดือนละ 50 บาท

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังได้รับสิทธิคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 5 ในเดือนถัดไป โดยผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร 100 บาท ได้คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 5 บาท ถ้าใช้จ่ายผ่านบัตร 1,000 บาท ได้คืน 50 บาท และหากใช้จ่ายผ่านบัตร 10,000 บาท จะได้คืน 500 บาท โดยเงินจะถูกโอนเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Money ผู้ถือบัตรฯสามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาได้ หรือใช้รูดซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ

ส่วนในวันที่ 18 พ.ค.จะเริ่มให้ค่าน้ำ 100 บาท/ครัวเรือนต่อเดือน ผู้ที่จะได้รับตรงนี้ต้องเป็นครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 62 ถึงกันยายน 63 ระยะเวลา 11 เดือน และมีเงินเข้าบัตรคนจน กดใช้ได้ 330 บาทพรุ่งนี้ไปเช็กดูได้เลย