กระทรวงการคลังเผย ดูแลประชาชนครบทุกกลุ่ม

0
215
เยียวยา

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 63 นายลวรณ แสงสนิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์มาตรการเราไม่ทิ้งกัน จะได้รับเงิน จำนวน 15 ล้านคน ขณะที่ ปัจจุบันประชากรมีประมาณ 66 ล้านคน แบ่งเป็น 9 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1)แรงงานในระบบ (ประกันสังคม) มี 11 ล้านคน

2)แรงงานอิสระ เราไม่ทิ้งกัน มี 16 ล้านคน

3)เกษตรกร มี 10 ล้านคน

4)เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ มี 3 ล้านคน

5)กลุ่มเปราะบาง มี 13 ล้านคน

6)กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มี 2.4 ล้านคน

7)กลุ่มคนลงทะเบียนไม่สำเร็จ เราไม่ทิ้งกัน มี 1.7 ล้านคน

8)ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสังคมกรณีฉุกเฉิน มี 1 ล้านคน

9)อายุต่ำกว่า 18 ปี มี 13.5 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่ารัฐจะดูแลคนทุกกลุ่ม ในมาตรการที่เหมาะสมแตกต่างกันไป พร้อมดูแลได้ทันท่วงทีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการ ผ่านวิกฤติไปด้วยกัน จากนี้รัฐบาลจะมีการดูแลพี่น้องประชาชนผ่านมาตรการอื่นๆ ต่อไป

กลุ่มประชาชน

กลุ่มผู้ประกอบการ

อย่างไรก็ดี สำหรับทุกกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ รอฟังอีกทีนะครับว่ารัฐจะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไร

ขอบคุณ ไทยรัฐ