เตรียมเฮ บัตรคนจน

0
177
บัตรคนจน

ผู้สื่อข่าวรายง่า วันที่ 16 พฤษภาคม 63 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่า ยืนยันรัฐมีการออกมาตรการเพื่อดูแลและเยียวยาประชาชนทุกกลุ่ม

โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานทั้งหมดกว่า 40 ล้านคน ซึ่งมาตรการที่ออกมาแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม ประกอบด้วย กลุ่มแรงงานในระบบกว่า 11 ล้านคน จะได้รับการดูแลเยียวยาผ่านสำนักงานประกันสังคม

ส่วนกลุ่มแรงงานอิสระ 16 ล้านคน คลังเร่งดำเนินการผ่านมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 15 ล้านกว่าคน โดยคลังเร่งโอนเงินให้ประชาชนที่ผ่านเกณฑ์แล้ว 14.2 ล้านคน และในวันที่ 18 ถึง 20 พฤษภาคมนี้ จะเร่งโอนเงินอีก 1.4 ล้านราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ปกติ กลุ่มที่มีการแก้ไขบัญชีเรียบร้อยแล้ว และกลุ่มที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์และได้รับแจ้งว่าเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตร

สำหรับกลุ่มเกษตรกร 10 ล้านคน ขณะนี้เริ่มทยอยโอนเงินช่วยเหลือแล้ว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

ส่วนปัญหากรณีข้าราชการที่ทำเกษตรกรรมด้วยนั้น คลังได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่า มีกี่ราย และส่งข้อมูลให้กระทรวงเกษตรพิจารณา เพื่อหาแนวทางในการเยียวยาต่อไป และกลุ่มจนท.รัฐ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการท้องถิ่น กว่า 3 ล้านคน รัฐบาลดูแลด้วยการไม่รับลดเงินเดือน ไม่ลดวัน เวลาการทำงาน

นายลวรณ กล่าวว่า ในส่วนกลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือ ซึ่งคาดว่า จะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทางสังคมกรณีฉุกเฉินอีก 1 ล้านคน พม.กำลังเร่งดูแล ยังเหลือกลุ่มตกหล่นในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ที่ต้องช่วยเหลือผ่านมาตรการรูปของตัวเงิน คือ

กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 14.6 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่ได้เข้ามาตรการอื่นๆแล้ว ยังเหลืออยู่ 2.4 ล้านคน ที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือของรัฐและกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้าน ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ

กระทรวงการคลังคาดว่า ในส่วนนี้ทั้งหมดเมื่อมีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของมาตรการในการให้ความช่วยเหลือของรัฐแล้ว จะอยู่ที่ 12.5 ล้านคนที่รัฐบาลเตรียมจะให้ความช่วยเหลือต่อไป โดยความช่วยเหลือจะเป็นมาตรการด้านตัวเงินเป็นหลัก

อยากให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่า รัฐดูแลคนทุกกลุ่มอย่างถ้วนหน้า ด้วยมาตรการที่เหมาะสมแตกต่างกันไป และรัฐพร้อมจะออกมาตรการดูแลอย่างทันถ้วงที ที่เหมาะสมกับสถานการเพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการผ่านวิกฤติ COVID-19 ครั้งนี้ไปพร้อมกัน นายลวรณ กล่าว

อย่างไรก็ดี รัฐยังได้ออกมาตรการดูแลผู้ประกอบการผ่าน 3 มิติสำคัญ คือ การลดค่าใช้จ่าย , การป้องกันโรค , และการดูแลสภาพคล่อง เช่น ธุรกิจใดที่มีการรักษาระดับการจ้างงานในช่วงเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2563 สามารถนำค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานไปหักลดหย่อนได้ 3 เท่า ยืดเวลาการเสียภาษี เว้นภาษีการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งเพื่อรักษาและปัองกัน ไปจนถึงมาตรการด้านสินเชื่อเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ

ส่วนผู้ประกอบการรายย่อย ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้ รัฐจะมีมาตรการออกมาอีกชุดหนึ่งเพื่อดูแลให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอบคุณที่มา ข่าวสด