การไฟฟ้า ประกาศ แจ้งคืนเงินค่าไฟ เดือนเมษายน

0
408
การไฟฟ้า

จากมาตรการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ โดยการให้ใช้ไฟฟรีเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 63

ล่าสุด ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประกาศเรื่อง PEA แจ้งการคืนเงินผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้าในเดือนเมษายน 63 โดยระบุว่า ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด19 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนได้ชำระค่าไฟฟ้าในเดือนเมษายน 63 แล้ว

มิเตอร์ไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ขอแจ้งแนวทางการคืนเงินผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 และ 1.1.2 ดังนี้

ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1.1.1 จะคืนเงินโดยวิธีหักจากค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม 63 เนื่องจาก ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับสิทธิให้ใช้ไฟฟรีเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 63

ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1.1.2 จะคืนเงินโดยหักจากค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 63 เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับหน่วยการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟฟ้า

PEA

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

วิธีตรวจสอบประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าและขนาดมิเตอร์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งไทม์ไลน์ เรื่องการคืนเงินค่าไฟเดือนเม.ย.สำหรับประชาชนที่ชำระไฟฟ้าไปแล้ว จะคืนเงินโดยวิธีหักจากค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม 63

ขอบคุณ PEA