สมุทรปราการ ประกาศเข้ม! เคอร์ฟิวร้านสะดวกซื้อ ทุกคนต้องใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้าน

0
13
เคอร์ฟิว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 31 มี ค 63 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยสืบเนื่องจากการระบาดของ โรค โค วิด 19 ระบุว่า คำสั่ง คือ

1)ปิดร้านสะดวกซื้อ ช่วงเวลา 23:00 ถึง 05:00 น. ของวันรุ่งขึ้น และให้เพิ่มมาตรการ ช่วงเวลาเปิดโดยจัดให้มีระยะห่างลูกค้าไม่น้อยกว่า 1 เมตร เช่น บริเวณเคาน์เตอร์คิดเงิน เป็นต้น และจัดให้มีเจลล้างมือบริการลูกค้าบริเวณประตูทางเข้า พร้อมทั้งผู้ให้บริการและลูกค้า ต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ให้บริการ

2)ตลาดนัด ให้เจ้าของตลาดจัดให้มีบริการเจลล้างมือ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขายและ ผู้ซื้อต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ให้บริการ

3)ให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน

4)ให้วัดทุกวัด ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ประกาศ สมุทรปราการ