เช็คคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาโควิด 15,000 บาท

รับเงินเยียวยา

จากการที่รัฐบาลประกาศมาตรการช่าวยเหลือผลกระทบจากโควิด-19 พบว่ามีแรงงานตกงานจากสถานการณ์นี้จำนวนมาก โดยมาตรการสำคัญจะมีการแจกเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2563 รวมทั้งหมดเป็นเงิน 15,000 บาท ให้แก่ แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 39 หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดประกอบ และไม่ใช่ผู้ได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นๆ เช่น ข้าราชการ เกษตรกร

มาตรการช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีประกันสังคม

ภาพประกอบข่าวเท่านั้น

ยกตัวอย่างคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับเงิน

-วินมอไซค์

-รับจ้างทั่วไป

-พ่อค้า แม่ค้า

-บุคคลว่างงาน

-ผู้มีบัตรคนจนก็สามารถลงได้

-ผู้ประกันตนมาตรา 39 40

บุคลที่ไม่มีสิทธ์ได้รับเงิน

เป็นเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่จ่ายประกันสังคมเกิน 6 เดือนไปแล้ว ยกเว้นผู้ประกันตนที่จ่ายไม่ครบ 6 เดือน

สำหรับขั้นตอนวิธีการรับลงทะเบียน

1.เตรียมเอกสารสำหรับลงทะเบียน คือหมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลบริษัทนายจ้าง ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน และข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ หรือ บัญชีธนาคาร

2.ลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com คาดเปิดให้ลงทะเบียนวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 63 เวลา 08.00 น และไม่มีกำหนดปิด ไม่จำกัดจำนวนคน

3 เงินช่วยเหลือจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 5 วัน หลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ส่วนมาตรการช่วยเหลืออื่นๆยังจะมีออกมาอีก เพื่อที่คนทุกกลุ่มจะได้รับความช่วยเหลือเท่าเทียมกันทุกคนที่ได้รับผลกระทบ

ขอบคุณ เรื่องเล่าเช้านี้

Related posts