ด่วน! เตรียมปิดประเทศพรุ่งนี้ นายกฯออกข้อกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน 16 ข้อ

ปิดประเทศ

25 มี.ค.63 ในโลกออนไลน์ได้แชร์โพสต์จากผู้ใช้เฟสบุ๊ค ราชสีห์ จิตอาสา ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “เตรียมปิดประเทศพรุ่งนี้ นายกรัฐมนตรี ออกข้อกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน 16 ข้อ เช่น ปิดการเข้าออกราชอาณาจักรทุกช่องทาง”

ปิดด่านผ่านแดนทั้งหมด

ต่างชาติออกนอกประเทศได้

ประกาศราชกิจจานุเบกษามีผลพรุ่งนี้

ล่าสุด ทางด้านเพจท Ch3ThailandNews ได้โพสต์ข้อความระบุว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดในการบริหารราชการสถานการณ์ แล้วทั้งสิ้น 16 ข้อ ซึ่งจะมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

ภาพจาก Ch3ThailandNews

ซึ่งสาระสำคัญของข้อกำหนดดังกล่าว อาทิ มาตรการปิดข่องทางการเข้าราชอาณากำหนด ถือเป็นการปิดประเทศสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น ไม่ใช่การปิดประเทศสำหรับคนไทยในต่างประเทศ ยืนยันว่า คนไทยในต่างประเทศที่ต้องการเดินทางกลับเข้าประเทศ มีเสรีภาพที่จะกลับประเทศได้แต่ต้องมีใบรับรองแพทย์ตามมาตรการของรัฐ

สำหรับการเดินทางข้ามจังหวัด ยังสามารถเดินทางได้ แต่คนเดินทางต้องมีบัตรประชาชนเพื่อพร้อมรับมาตรการคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดรวมถึงต้องมีโทรศัพท์มือถือสำหรับติดตั้งแอพพลิเคชั่นติดตามตัว โดยตามข้อกำหนดไม่ได้ห้ามสำหรับการเดินทางขอให้งดหรือชะลอไว้ก่อนเท่านั้น

การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงและปิดสถานที่เสี่ยงโรคชั่วคราว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะออกคำสั่งปิดสถานที่ที่คนมารวมตัวกัน เช่น สนามมวย สถานบริการ ห้ามมีการชุมนุมรวมตัวกัน มั่วสุมในสถานที่แออัด

ห้ามนำเสนอข่าวเฟกนิวส์

ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีมาตรการเคอร์ฟิว หรือกำหนดเวลาห้ามบุคคลเข้าออกบ้านของประชาชนแต่หากมีความจำเป็นต้องประกาศเคอร์ฟิว จะกำหนดเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น และจะข้อยกเว้นสำหรับเหตุจำเป็นไม่ใช่การเคอร์ฟิวในทุกกรณี

สำหรับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจ พระราชพิธี ในช่วงเวลาที่สถานการณ์โควิดกำลังแพร่ระบาด ประกอบกับมีสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ มีพิธีการซึ่งรัฐบาลได้นำความกราบบังคมทูลว่า งานใดที่เป็นราชพิธีซึ่งมีหมายของพระราชวัง ยังจัดได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรค 5 ประการ เช่น

วันจักรี วันสงกรานต์ วันฉัตรมงคล จัดผู้คนให้เหลือน้อย จัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการ ซึ่งมีพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด และงานที่ทางรัฐบาลเคยจัด อย่าง งานสโมสรสันนิบาตนั้น รัฐบาล ได้ขอพระราชทานเลื่อนหรืองด รวมถึงงานพระราชทานปริญญาบัตรช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน รัฐบาลก็ได้ขอพระราชทานเลื่อนหรืองด ซึ่งก็ได้มีพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯให้เป็นไปตามนั้น

ประกาศดังกล่าว

ประกาศดังกล่าว

ประกาศดังกล่าว

ประกาศดังกล่าว

ประกาศดังกล่าว

ประกาศดังกล่าว

อ่านเพิ่มคลิกที่นี่

ขอบคุณ ราชสีห์ จิตอาสา

Related posts