เผยหลักฐาน ต้นตอหายนะประเทศไทย กกท.สั่งห้ามจัดสนามมวย แต่ยังรั้น จนแพร่เชื้อ

เวทีมวย

วันที่ 24 มี ค 63 สำนักข่าวอิศรา ได้เปิดเผยข้อมูลว่า ได้รับการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าว ในการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ว่าในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดแข่งขันชกมวยของสนามมวยลุมพินีนั้น

สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท.ได้ทำหนังสือแจ้งขอความร่วมมือมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหา การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงนายสนามมวยเวทีลุมพินี เพื่อให้ดำเนินการมติคณะรัฐมนตรี ครม.เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมเช่นการจัดการแข่งขันกีฬาแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 แล้ว

โดยหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. ระบุว่าด้วยมติการประชุมครม.เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 63 ในวาระสำคัญถึงมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มาตรการป้องกันโรคสุขภาพ

ข้อ 1.14 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชน ให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก

และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยไม่จำเป็นเช่นการแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ เว้นแต่ เป็นกิจกรรมที่เป็นการดำเนินการของสถานประกอบการค้าตามปกติให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องขออนุญาต จากหน่วยงานรัฐ ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเสี่ยง ต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการสนามมวย นายสนามมวยซึ่งอยู่ในความดูแลของท่านเพื่อพิจารณาให้ความร่วมมือตามข้อสั่งการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด แต่ปรากฎว่า

ในวันที่ 6 มี.ค. 2563 สนามมวยเวทีลุมพินี ยังคงมีการจัดการแข่งขันชกมวยรายการใหญ่ที่ ชื่อว่าลุมพินิแชมเปี้ยนเกียรติเพชร ซึ่งมีการจัดคู่มวยดังขึ้นชกถึง 11 คู่ และมีการแจกรถ 3 คัน ทำให้มีบรรดาเซียนมวยและประชาชนที่สนใจเข้าไปร่วมชมมวยรายการนี้จำนวนมาก

ขอบคุณ สำนักข่าวอิศรา

Related posts