4 ขั้นตอน ขอรับเงิน 15,000 บาท แบ่งจ่าย 3 เดือน บรรเทาวิกฤตโควิด

รับเงินจากรัฐ

จากมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 หลังจากสถานการณ์ไวรัสแพร่ระบาด ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีการปิดสถานที่ต่างๆ

ซึ่งครม.มีมติเยียวยา แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบ ประกันสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีมติสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน วิธีการขอรับความช่วยเหลือจะเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกําหนดต่อไป เบื้องต้น คาดว่า จะเริ่มได้ 1 เมษายนนี้

ขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยาโควิด

  • ลงทะเบียน ตรวจสอบคุณสมบัติ ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com หรือยื่นคำร้องผ่านธนาคารของรัฐ ที่ธนาคารออมสิน กรุงไทย,ธกส. อย่างไรก็ตาม ได้แนะนำให้ยื่นผ่านเว็บไซต์ เพื่อลดการพบปะคนอื่น
  • ยื่นเอกสารประกอบ บัตรประชาชน พร้อมเพย์ เอกสารนายจ้าง(ถ้ามี)
  • ยื่นคำร้องเหตุผลที่ขอการช่วยเหลือ
  • หลังจากยื่นเอกสาร ได้รับเงินภายหลังจากยื่นเอกสาร 5 วัน โดยนำเงินเข้า พร้อมเพย์ หรือ โอนผ่านบัญชี

ที่มา ข่าวสด

Related posts