โควิด-19 ลาม 42 จังหวัดทั่วทุกภาค มากที่สุดกทม. นนทบุรี สมุทรปราการ

โควิด 42 จังหวัด

ขณะนี้สถานการณ์แม้จะยังไม่มีการประกาศจาก สธ.สำหรับยอดผู้ติดโควิด-19 แต่ตามสถานการณ์จังหวัดต่างๆ ยังมีการรายงานผู้ติดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ข้อมูลการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อแล้วใน 42 จังหวัด ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคอีสาน และภาคใต้ ทั้งนี้พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากสุดอยู่ในภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 284 ราย นนทบุรี 24 ราย สมุทรปราการ 18 ราย ขณะที่ภาคใต้ ภูเก็ต 14 ราย ปัตตานี 11 ราย ส่วนที่ภาคเหนือ เชียงใหม่ 12 ราย

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

ภาพประกอบข่าวเท่านั้น

ภาพประกอบข่าวเท่านั้น

สำหรับใครที่กำลังเดินทางกลับต่างจังหวัดช่วงนี้ ต้องระวังตัวกันด้วยนะครับ

ขอบคุณ เรื่องเล่าเช้านี้

Related posts