อุตุ ประกๅศ เตือนฝนถล่ม ลมแรง อุณหภูมิลดฮวบ ถึงวันที่ 25

ฝนตก

19 ม ค เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา เผยแพร่ประกๅศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 20 ม ค 63 ถึง 25 ม ค 63 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 19 ถึง 20 ม ค 63 ภๅคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศยังคงเย็นถึงหนาว โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 1 – 2 องศา

สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากๅศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4 – 15 องศา ในช่วงวันที่ 20 – 21 ม ค 63 บริเวณภาคเหนือตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกตามบริเวณชายฝั่ง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเป็นบางพื้นที่ และในช่วงวันที่ 22 ถึง 25 ม ค 63 บริเวณภาคเหนือตอนบนอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1ถึง3 องศา ส่วนภาคอื่นๆมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า

สำหรับภาคใต้ ในช่วงวันที่ 19 ถึง 23 ม ค 63 จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 19 ถึง 21 มค 63 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก และในช่วงวันที่ 22 ถึง 25 ม ค 63 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ รักษาสุขภาพเนื่องสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย และชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 19 ถึง 23 มค 63

ลักษณะสำคัญทางอุตุ ลักษณะสำคัญทางอุตุ ในช่วงวันที่ 19 ถึง 21 ม ค 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภๅคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง ประกอบกับคลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจะพัดผ่านประเมียนมๅเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกเกิดขึ้น

ส่วนในช่วงวันที่ 22 ถึง 25 ม ค 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้น และบริเวณความกดอๅกาศสูงนี้ได้เคลื่อนไปปกคลุมประเทศลๅว เวียดนาม และทะเจีนใต้ และทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออก และภาคกลาง

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ในขณะที่คลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนได้เคลื่อนผ่านออกไปปกคลุมประเทศลๅวและเวียดนาม ทำให้ภาคเหนือมีอุณหภูมิลดลง และบริเวณยอดดอยจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 19 ถึง 23 ม ค 63 ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้น

ภาคเหนือในช่วงวันที่ 19 ถึง 21 ม ค 63 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งทางตอนบนของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 13 ถึง 23 องศา อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศา ลมตะวันตก ความเร็ว 10 ถึง 20 กม/ชม

บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 4 ถึง 14 องศา

ส่วนในช่วงวันที่ 22 ถึง 25 ม ค 63 อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิจะลดลง 1 ถึง 3 องศา

อุณหภูมิต่ำสุด 10 ถึง 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศา ลมตะวันตก ความเร็ว 10 ถึง 20 กม/ชม

บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 2 ถึง 12 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 19 ถึง 21 มค 63 อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิลดลง 1 ถึง 2 องศา

อุณหภูมิต่ำสุด 15 ถึง 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 ถึง 34 องศา

บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10ถึง 25 กม/ชม

ในช่วงวันที่ 22 25 ม ค 63 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย

อุณหภูมิต่ำสุด 17ถึง 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 ถึง 35 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10ถึง 15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10ถึง 25 กม/ชม

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 20 21 มค 63 มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค

ในช่วงวันที่ 22 25 ม ค 63 เมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า

อุณหภูมิต่ำสุด 21 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 ถึง 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10ถึง 20 กม/ชม

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 19 21 ม ค 63 มีเมฆบางส่วนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 22 26 องศา อุณหภูมิสูงสุด 32 ถึง 35 องศา

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 ถึง 30 กม/ชม ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 20ถึง 24 มค 63 มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า

อุณหภูมิต่ำสุด 21ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 ถึง 34 องศา

ลมตะวันออก ความเร็ว 10ถึง 30 กม ชม ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 19 23 มค 63 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ถึง 40 ของพื้นที่

ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15 ถึง 30 กม ชม ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 20 ถึง 35 กม ชม ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ในช่วงวันที่ 24 ถึง 25 ม ค 63 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10- 20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 2024 องศๅอุณหภูมิสูงสุด 30ถึง 34 องศา

ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15ถึง 30 กม ชม ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15 ถึง 35 กม ชม ทะเลมีคลื่นสูง 1ถึง 2 เมตร

ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 19 22 มค 63 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20ถึง 30 ของพื้นที่

ในช่วงวันที่ 23 ถึง 24 มค 63 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10ถึง 20 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 22 ถึง 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 ถึง 35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 15 ถึง 30 กม ชม ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นช่วงวันที่ 20 21 มค 63 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 24 ถึง 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 ถึง 35 องศาเซลเซียส

ในช่วงวันที่ 22 25 ม ค 63 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีหมอกในตอนเช้า

อุณหภูมิต่ำสุด 25 ถึง 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 ถึง 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 ถึง 20 กม ชม

Related posts