ซับเหงื่อชาวนา รัฐบาลเริ่มแจกวันแรก วิธีตรวจสอบ เงินค่าเกี่ยวข้าว 10000 บาท

0
7
เงินเข้า

ข่าวดีของชาวเกษตรกร รัฐบาลออกมาตการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าว และปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร

โดยการลดภาระค่าใช้จ่าย ในการเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าว เริ่มแจกวันที่ 6 ธันวาคม – 30 กันยายน 2563 โดยเริ่มวันนี้เป็นวันแรก วันนี้ทีมงานจะพามาดูวิธีการเช็คว่าใครได้รับเงินในส่วนนี้บ้าง

เงื่อนไขมีอะไรบ้าง

พื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับการช่วยเหลือ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติจากรัฐบาล

เว้นแต่เกษตรกรจะนำพื้นที่ประสบภัยนั้น ไปแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเพาะปลูกข้าวใหม่ ทันในช่วงเวลาเพาะปลูกรอบที่ 1

ได้เท่าไหร่

อัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท

เริ่มจ่ายเงินเมื่อไหร่

เริ่มจ่ายเงินผ่าน ธกส. ถึงมือชาวนาได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 62- 30 กันยายน 63

ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้เกษตรกรจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็น สิ้นสุด 30 เมษายน 2563

คุณสามารถตรวจสอบการรับสิทธิ์โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิต โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ ธกส.

ตัวอย่าง