รถเกราะ VN1 38 คัน รถถังVT 4 11 คัน ถึงไทยแล้ว

รถเกราะ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ท่าเรือทุ่งโปรง ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี บริษัทนอร์ริงโก้ รัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ผลิตยุทโธปกรณ์ ได้ส่งรถยานเกราะล้อยาง VN1 ที่กองทัพบกไทยได้จัดซื้อจำนวน 38 คัน มูลค่าวงเงินกว่า 2.3 พันล้านบาท

ตั้งแต่ปี 2560 และรถถัง VT 4 จำนวน 11 คัน วงเงิน 2 พันล้านบาท ที่ได้อนุมัติการจัดซื้อเมื่อเมษายนปี 2562 ลำเลียงยุทโธปกรณ์ส่งมาถึงท่าเรือทุ่งโปรง ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

โดยมีจนท.จีนและคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์กองทัพบก (กมย ทบ) จะเป็นผู้ตรวจรับในเบื้องต้น จากนั้นวันที่ 4 – 5 ธันวาคม จะทยอยลำเลียงไปที่ไปที่ศูนย์การทหารม้า (ศม) ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจรับอย่างละเอียดอีกครั้ง

ทั้งนี้ ทางกองทัพบกจะทำการทดสอบสมรรถนะ และฝึกซ่อมเตรียมนำมาร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการถวายสัตย์ปฏิญาณตนเนื่องในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2563 ที่ จังหวัดสระบุรี ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายรถยานเกราะ VN1 ไปประจำการที่ค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน และ กองพันทหารม้าที่ 7 (มพัน7) ค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

รถเกราะ

VN1 ทั้ง 38 คัน ประกอบด้วย รถยานเกราะทั่วไป 34 คัน รถกู้ซ่อม 2 คัน รถซ่อมบำรุง 1 คัน รถซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 คัน ขณะที่รถถัง VT 4 จำนวน 11 คัน มีรถถังธรรมดา 10 และรถกู้ซ่อม 1 คัน

นอกจากนี้ ทางบริษัทนอร์ริงโก้ เตรียมจัดส่งรถยานเกราะที่เหลือคือ VN1 ล็อต 2 จำนวน 34 คัน วงเงิน 2 พันล้านบาท ที่รัฐบาลได้อนุมัติจัดซื้อในปี 61 และ VN 1 ล็อตที่ 3 จำนวน 39 คัน วงเงิน 2 พันล้านบาท ที่รัฐบาลได้อนมุติช่วงเมษายนปี 2562 โดยทั้ง 2 ล็อตจะทยอยจัดส่งมาให้กองทัพบกในปี 63 – 64

Related posts