บังคับใช้ ห้ามทวงหนี้ เกินวันละ1 ครั้ง ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 1 แสนบาท

0
56
ทวงหนี้

เศรษฐกิจยุคปัจจุบัน หลายๆครอบครัวปรับตัวไม่ทันกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่รายได้น้อยลง จนทำให้ต้องกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อเลี้ยงปากท้อง

ล่าสุดทางกองปราบปราม ได้มาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการทวงหนี้ ตาม พรบ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ที่ได้กำหนดหลักปฏิบัติของเจ้าหนี้ต่อลูกหนี้ ซึ่งตอนนี้เจ้าหนี้ห้ามทวงหนี้ เกินวันละ 1 ครั้ง หากฝ่าฝืนมีโทษจำ ไม่เกิน 1 ปี ปรับสูงสุด 1 แสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่องจำนวนครั้ง ในการทวงถามหนี้ ลงวันที่ 30 ก.ค. 2562 มีผลบังคับใช้ 21 พฤษจิกายน 2562 หลักปฏิบัติของเจ้าหนี้ ต่อลูกหนี้

1.หนี้อะไรที่เข้าหลักเกณฑ์ ตาม พรบ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

 • สินเชื่อ
 • การจำนำรถ
 • จำนองที่ดิน
 • กู้ยืมเงิน
 • บัตรเครดิต
 • การค้าขาย
 • ทั้งชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

2.ใครทวงถามหนี้ได้บ้าง

 • เจ้าหนี้
 • ผู้รับมอบอำนาจ
 • บริษัท รับทวงหนี้ ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

3.ข้อปฏิบัติในการทวงหนี้

 • ห้ามทวงหนี้ กับบุคคลที่ไม่ใช่ลูกหนี้
 • ติดต่อทวงถามหนี้ตามที่อยู่ลูกหนี้ระบุไว้ หรือตามภูมิลำเนา
 • วันจันทร์ – วันศุกร์ ติดต่อเวลา 8 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม
 • วันหยุดราชการ ติดต่อเวลา 8 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น
 • ผู้ทวงถามหนี้ ต้องแจ้งชื่อ แสดงเอกสารการรับมอบในการทวงถามหนี้ทุกครั้ง
 • ใช้วาจาสุภาพ ไม่เป็นข่มขู่ ดูหมิ่น หรือทำร้าย ลูกหนี้

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา กองปราบปราม