เผย 10 อาชีพ เสี่ยงตกงานในปี 63 และจะหางานยากที่สุด

0
13
ตกงาน

ปัจจุบันเทคโลโนยีใหม่เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีเดิม ทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ และกระบวนการใหม่ ใช้เครื่องจักรแทนมนุษย์มากขึ้น ทุกอาชีพต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการถูกดิจิทัลดิสรัปชั่น หรือ digital disruption

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย เปิดเผยว่า 10 อาชีพที่ีมีความเสี่ยงสูง และได้รับผลกระทบดิจิทัลดิสรัปชั่นในปีหน้า

1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตกยุค เช่น ซีดี-ดีวีดี และสินค้าที่ไม่ได้ล้อไปตามเทคโนโลยี

2.กลุ่มสื่อสารมวลชนทุกแขนง เนื่องจาก พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของประชาชนเปลี่ยนไปแล้ว

3.สถาบันการเงิน เพราะคนสามารถทำธุรกรรมผ่านมือถือ ออนไลน์

4.อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน แรงงานจะตกงานมากขึ้นเพราะรถยนต์ใช้ชิ้นส่วนประกอบน้อยลง และเทคโนโลยีรถไฟฟ้าจะเข้ามามากขึ้น

5.อุตสาหกรรมค้าปลีกเพราะสามารถซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้

6.งานเคาน์เตอร์เซอร์วิส จะถูกระบบเอไอ ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาทดแทนผ่านออนไลน์

7.อาชีพที่ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเกิดน้อยลง เข้าสู่โจทย์สังคมผู้สูงอายุแทน จึงกระทบกับหลายอาชีพ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงครู

8.นักเศรษฐศาสตร์ นักรัฐศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ อาชีพที่เกี่ยวกับข้าราชการ เพราะนำเทคโนโลยีเข้ามาทำงานแทน

9.อาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต อาชีพตรวจคุณภาพสินค้า ถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี

10.อาชีพขายตรง ขายประกัน

ขอบคุณที่มาจาก pptvhd36 com