บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม รับเงินรวม 2475

0
24
บัตรคนจน

เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินที่ท่านจะได้รับภายในเดือนธันวาคมรวมจำนวนทั้งสิ้น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2562 รับเงินรวม 2,475 ทุกรายการรวมกันเป็นเงินเท่านี้

แต่ละคนจะได้ไม่ครบทุกรายการ ส่วนใหญ่จะได้แค่รายการเดียวหลักๆคือเงินซื้อของ 200-300 บาท แล้วแต่ว่าเราจะเข้าเงื่อนไขใด วันที่ 1 ธันวาคม 2562 สามารถรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้า หรือร้านที่เข้าร่วมโครงการจำนวนเงินในการซื้อสินค้า 200-300 บาท และค่าเดินทาง 500 บาท

รูดซื้อสินค้า 200-300 บาท

วันที่ 15 ธันวาคม 2562 เงินผู้สูงอายุ 50-100 บาท และเงินคืนภาษี 5 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เงินช่วยเหลือค่าน้ำ ไม่เกิน 100 บาท/เดือน และเงินช่วยเหลือค่าไฟไม่เกิน 230 บาท/เดือน

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาท/เดือน ผู้มีสิทธิรับเงินจะต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร และเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ซื้อก๊าซหุงต้มเดิม

โดยจะได้รับส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มคนละ 100 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 (โดยมาตรการนี้ไม่เกี่ยวกับวงเงินซื้อก๊าซหุงต้มที่เคยให้ 45 บาทต่อ 3 เดือน)

ทั้งนี้ ต้องซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าก๊าซที่ลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง มีเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีกว่า 2000 ร้านค้าทั่วประเทศ

อยางไรก็ตาม วันที่ที่ระบุไว้เป็นวันที่เริ่มจ่ายเงินงวดแรกเข้าบัตร ซึ่งจะค่อยๆ ทยอยจ่ายเงินเข้าบัตรให้จนครบ ทำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ละคนได้รับเงินไม่พร้อมกัน

ล่าสุด ยังไม่มีการแจกเงิน 500 หรือ 800 บาทนะคะ อย่าพึ่งไปเชื่อข่าวลือรอฟังประกาศจากทางรัฐ ให้แน่ใจรับรองว่าเราจะรีบนำข่าวสารต่างๆ มาฝากเพื่อนๆกันอย่างแน่นอน

ทั้งหมดนี้ เป็นการนำยอดเงินรวมทั้งหมดที่รัฐบาลช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทุกคนจะได้ไม่เท่ากันอยู่แล้ว แล้วแต่ว่าใครเข้าเงื่อนไขใด

ขอบคุณ tv11